Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Uzbekistánu v roce 2018

26. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Uzbekistánu v roce 2018 Mezinárodní výstavní akce v Uzbekistánu nabízí atraktivní možnost prezentace výrobků a technologií zahraničních firem a rovněž navázání zajímavých dlouhodobých kontaktů nejenom s uzbeckými firmami, ale často i s dalšími potenciálními obchodními partnery ze sousedních zemí střední Asie.

Úspěch českých vývozců do řady segmentů uzbeckého trhu závisí především na úspěšné prezentaci na zmíněných výstavách a veletrzích. Zastupitelský úřad ČR v Taškentu je připraven podpořit české exportéry při zajištění jejich prezentací.

Díky probíhajícím ekonomickým reformám nabízí uzbecký trh stále větší možnosti zejména zahraničním dovozcům zboží a moderních technologií. Značně motivující je liberalizace devizové politiky umožňující dovozcům snadnější úhradu svých závazků, snížení dovozních cel a odbourání řady netarifních dovozních omezení, stejně jako daňového zatížení pro místní firmy a v podstatě potenciální dovozce zahraničního zboží.

Vstup na uzbecký trh je nutné podpořit vhodnou marketingovou kampaní a osobní účastí na jednáních s potenciálními partnery. Dřívější velmi dobré povědomí o českém, resp. československém zboží pomáhá i nyní evokovat zájem uzbeckých dovozců o prezentace široké škály nabízených českých výrobků a moderních technologií. Kromě účasti v tendrech a v investičních projektech je velmi přínosnou i prezentace na veletrzích zejména v hlavním městě Taškentu.

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejzajímavější veletrhy, které se budou konat v roce 2018 v hlavním městě Taškentu. Odvětvová zaměření doporučovaných veletrhů odpovídají pravidelně aktualizované mapě globálních oborových příležitostí, která pro Uzbekistán identifikuje jako nejperspektivnější obory dopravní průmysl, stavebnictví a modernizaci infrastruktury (výstavba silnic a dálnic, dopravního a železničního spojení a tomu odpovídající zavádění telematických systémů).

Dále pak energetiku (výstavba energetických bloků, instalace paroplynových zařízení), bezpečnost (modernizace bezpečnostních složek), zdravotnictví a farmaceutiku (modernizace nemocnic a dodávky moderních zařízení) a v neposlední řadě zemědělství a potravinářství (živočišná výroba, zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka, zemědělská technika, výroba masných a mléčných produktů, sběr a zpracování ovocí a zelenin, různých rostlin a plodin).

Zemědělství a potravinářský průmysl

Dopravní průmysl, stavebnictví a modernizace infrastruktury

Na posledně zmíněných třech výstavách byla v roce 2017 pořádána česká oficiální účast.

Zdravotnictví a farmaceutika

  • TIHE, Stomatology UZ, AptekaExpo, 18.–20. dubna 2018

Zde klade uzbecká vláda značný důraz na budování nových výrobních kapacit ve svobodných ekonomických zónách. V roce 2018 se bude na této výstavě pořádat oficiální účast ČR.

Energetika

Obrana a bezpečnost

Další

  • UzBuild (WorldBuild, Build Tech, Aqua Therm), 28. února – 2. března 2018

V případě zájmu o jakýkoliv z výše uvedených veletrhů je možné kontaktovat ZÚ Taškent. Obchodně-ekonomický úsek ZÚ Taškent rád také zprostředkuje informace o možnosti účasti pro české subjekty či dostupné informace o možnostech networkingu na veletrzích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autor: Ing. Juraj Melioris, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek