Perspektivní veletrhy v Rumunsku v roce 2018

29. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Perspektivní veletrhy v Rumunsku v roce 2018 Nejvýznamnější pořadatel veletrhů a výstav v Rumunsku je společnost Romexpo SA. Poskytuje vystavovatelům odpovídající zázemí na světové úrovni včetně mnoha zajímavých výrobků a služeb. V roce 2018 dojde ze strany Velvyslanectví ČR a CzechTrade v Bukurešti k dalšímu rozšíření podpory českých firem ze sektoru zemědělství a potravinářského průmyslu a ze sektoru stavebnictví a stavebních materiálů.

V Rumunsku mají veletrhy a výstavy dlouholetou tradici a dávají českým vystavovatelům mimořádnou příležitost se prezentovat a aktivně využít pro své zájmy a činnosti doprovodné odborné konference, semináře, jednání B2B, apod.

Mezi nejvýznamnější veletrhy budou v roce 2018 nesporně patřit mezinárodní potravinářský veletrh INDAGRA FOOD 2018 a paralelně probíhající veletrh Indagra (zemědělství a zemědělská technika) a mezinárodní stavební veletrh CONSTRUCT EXPO 2018 a paralelně probíhající veletrhy Ambient (interiéry) a Romtherm (vzduchotechnika a technologie tepla). Dalšími přínosnými veletržními akcemi z pohledu českých vystavovatelů je veletrh cestovního ruchu nebo výstava automobilového průmyslu pořádaná ve spolupráci s Asociací výrobců a dovozců automobilů.

Důvodem dalšího rozšíření podpory českých firem ze sektoru zemědělství a potravinářského průmyslu a ze sektoru stavebnictví a stavebních materiálů je jejich dynamický rozvoj a značný potenciál rumunského trhu. Ohledně exportních příležitostí v obou sektorech, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země značně převyšuje vývoz. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace a obecně nižší produktivita práce.

Růst stavebnictví v Rumunsku patří k nejvyšším v EU a Rumunsko rovněž plánuje stavbu několika projektů velkého rozsahu, mezi nimiž je např. dokončení bukurešťského metra nebo nový most přes Dunaj. V oblasti zemědělství a potravinářství roste poptávka hlavně po potravinách denní spotřeby a po zařízeních potřebných pro modernizaci a rozvoj výrobních kapacit. Oborové příležitosti pro české firmy se nabízejí také v oblasti dodávek strojního vybavení, zavlažovacích zařízení, zemědělské techniky a technologií, strojů, zařízení a hnojiv.

Čeští výrobci se mohou i přes velkou konkurenci z dalších evropských zemí na rumunském trhu uplatnit, neboť české výrobky a technologie byly a stále jsou co do kvality a obchodně-dodavatelských podmínek v Rumunsku vnímány pozitivně.

V případě zájmu českých firem o veletrhy a výstavy v Rumunsku je možné kontaktovat dle místa konání Velvyslanectví ČR v Bukurešti, zahraniční kancelář CzechTrade v Bukurešti a Honorární konzulát ČR v Temešváru a ještě v tomto roce začne českým podnikatelům poskytovat služby nově zřízený Honorární generální konzulát ČR v přístavním městě Konstanci, kde budou zájemcům zodpovězeny veškeré dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a vhodnosti veletrhu nebo jak se na veletrh nejlépe připravit.

V případě zájmu o rumunský trh Velvyslanectví ČR v Bukurešti doporučuje českým firmám zvážit účast na některém z pořádaných veletrhů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, rada-vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek