Peruánská vláda chce posílit portfolio projektů v těžebním průmyslu

6. 4. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: PE - Peru
  • Datum zveřejnění: 06.04.2018

Podle centrální banky se soukromé investice v důlním průmyslu v loňském roce zvýšily o 12 % a očekává se, že se tento trend v letošním roce udrží.
Nový ministr pro energetiku, Francisco Ísmodes, deklaroval svou snahu posilovat sblížení mezi státem a těžebními společnostmi, komunitami a občanskou společností s cílem podpořit zodpovědný rozvoj těžebního průmyslu, který respektuje životní prostředí. Ministr zdůraznil, že tento cíl nemůže být zrealizován sám, nutná je podpora všech tří sektorů, tedy energetiky, těžby a uhlovodíků, tak, aby byly všechny zdroje dobře investovány a dobře vynaloženy ve prospěch obyvatelstva.
V odvětví hornictví proto oznámil, že projektové portfolio bude posíleno do roku 2021 na minimálně 12 000 milionů USD, což bude mimo jiné vytvářet i nová pracovní místa. Dále deklaroval, že bude podporovat elektrifikaci, zejména pak na venkově, kde je dosud mnoho lidí bez elektřiny. Hovořil také o finanční podpoře v sektoru uhlovodíků, kde opět zdůraznil ohled na životní prostředí.

Vypracoval: Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Lima
Zdroj: www.gestion.pe

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: