Peruánské stavebnictví v roce 2018 opět roste a vytváří příležitosti pro české firmy

6. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Peruánské stavebnictví v roce 2018 opět roste a vytváří příležitosti pro české firmy Stavebnictví jakožto tradičně významný sektor peruánské ekonomiky překonalo dvouletou recesi a jeho přidaná hodnota opět vykazuje růst. To je pozitivní signál pro české exportéry, kteří do Peru dlouhodobě dodávají keramické obklady a dlažby, ocelová lešení a vzpěry, plastová potrubí, ruční nářadí i větší stavební stroje.

Aktuální vývoj slibuje růst hodnoty exportu těchto komodit i diverzifikaci českého exportu v tomto sektoru ve prospěch nových technologií.

Zatímco v roce 2015 stavebnictví pokleslo o 5,8 % a v roce 2016 o 3,1 %, v roce 2017 naopak překvapilo 1% růstem, který by měl dle očekávání v roce 2018 zrychlit na 8 %. Jako nejrychleji rostoucí segment se vyprofilovala stavba rezidenčních nemovitostí. Ve větších městech, zejména v Limě a Arequipě, pak vznikají nové projekty na kancelářské výškové budovy. O nastartování pozitivního trendu vypovídá růst prodejů stavebních materiálů.

K aktuálnímu růstu sektoru stavebnictví přispívají štědřejší státní subvence nejchudším příjmovým vrstvám na pořízení prvního bydlení. Ty jsou v gesci ministerstva pro bydlení, stavebnictví a odpadové hospodářství. V peruánských podmínkách je 60 % stavebního materiálu spotřebováno při stavbách svépomocí. Pro zlepšení pozice na peruánském trhu je proto potřeba více proniknout do celostátních distribučních sítí.

Z nejnovějších údajů peruánské stavební komory vyplývá, že Peru je v rostoucí míře čistým dovozcem stavebního materiálu. Nejvíce ho dováží z Asie, ze zemí jihoamerického regionu, z USA a Mexika. Peru v posledním roce dovezlo stavební materiál v hodnotě více než 1 mld. USD, zatímco jeho vývoz z Peru činil jen 344 mil. USD. Jako nejméně soběstačné se Peru ukázalo v segmentu železných produktů, kde byl dovoz 11násobně vyšší než vývoz.

Kromě klasického exportu by proto perspektivní možností pro obchodní spolupráci mohly být investice do domácích výrobních kapacit v oblasti metalurgie a kovozpracujícího průmyslu, které jsou na relativně nízké úrovni. Z Peru, které provozuje doly na těžbu mědi, železné rudy a dalších kovů, by pak bylo možné zásobovat trhy okolních zemí (nejvíce se uvažuje o Bolívii, Kolumbii, Chile a Ekvádoru). Domácí investoři chystají své investice v této oblasti navýšit o 2,5–5 %. Motivací jsou pro ně optimistické hodnoty nejnovějších ekonomických ukazatelů. V hledáčku jsou zejména technologie, které by byly úsporné z hlediska spotřeby vody a elektrické energie.

Obnovení růstu peruánského sektoru stavebnictví se odráží i ve struktuře obchodní výměny mezi ČR a Peru. Největší úspěch byl zaznamenán na položce ocelové konstrukce, která postoupila z 15. místa (2016) na 3. místo (2017). V této kategorii se do Peru dodaly zejména lešení a vzpěry. Hodnota jejich exportu vzrostla v loňském roce na 4násobek a dosáhla 2,2 mil. USD. Dařilo se i dalším exportním komoditám. O 17 % vzrostl export plastového potrubí a hadic, které nachází uplatnění při rozvodech vody i zabezpečení drenáže odpadních vod při stavbě nových obytných budov i při rekonstrukcích jednoduchých domů v provinciích.

Mnohé z nich byly poškozeny v průběhu loňských povodní, přičemž rekonstrukční práce budou pokračovat ještě minimálně v příštím roce. Nejen český stavební materiál, ale též technologie, se stávají v Peru perspektivními. Ruční pneumatické nástroje s vestavěným elektrickým motorem se v roce 2017 staly 6. největší položkou českého exportu do Peru. Uvedené příklady ukazují, že pro české firmy se v tomto sektoru rýsují nové příležitosti.

Nejefektivnější platformou pro seznámení se s peruánským trhem a získání relevantních kontaktů je mezinárodní stavební veletrh Excon, který probíhá každoročně na podzim v Limě. Je organizován peruánskou stavební komorou (CAPECO), která sdružuje příslušné peruánské firmy sektoru a spravuje oborový adresář.

Některé české stavební technologie a materiály byly na minulých ročnících veletrhu Excon prezentovány a setkaly se s pozitivní odezvou. Zajímavé je, že i mnohé na veletrhu vystavené zahraniční technologie (např. generátory pro stavebnictví) byly vybaveny českými komponenty, například kontrolními panely. Peruánští distributoři mnohdy mají dobré povědomí o konkrétních technologiích, materiálech a komponentech, které české firmy vyrábí a kterými ČR na celosvětové úrovni vyniká. K dosažení větších objemů exportů je však zapotřebí osobní kontakt a vytrvalá komunikace s místními partnery, kteří parametry poptávky ve specifických oblastech znají nejlépe.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek