PES zjednoduší podnikání, bude přehledně upozorňovat živnostníky na jejich povinnosti

10. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

O všech předpisech a jejich důsledcích nemají přehled nejen podnikatelé, ale ani zákonodárci či úředníci. Jejich vymáhání je tak často ruská ruleta, založená na tom, jakou povinnost kdy kdo na koho vytáhne.

Složitá a nepřehledná legislativa a nadměrná administrativní zátěž patří mezi nejvážnější problémy, které již více než čtvrt století trápí české podnikatele. Firmám a živnostníkům by přitom do budoucna mohl zjednodušit jejich orientaci v džungli paragrafů nový elektronický nástroj PES, který by za ně administrativní a regulatorní povinnosti vůči státu pohlídal.

„Právní elektronický systém pro podporu podnikání PES by mohl trvale přispívat k odstraňování nadměrné byrokratické zátěže podnikatelů. Chceme jím přispět k vytvoření předvídatelného a přátelského klimatu pro podnikání,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

Start v roce 2018

„Cílem je, aby podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“ dodává Vladimír Dlouhý. Systém, který by mohl snížit zátěž podnikatelů stejně jako v minulosti CzechPointy, by mohl plně fungovat od roku 2018. V případě, že se potřebné legislativní úpravy podaří projednat a schválit nejpozději do poloviny roku 2017.

Projektu vyjádřil podporu předseda vlády Bohuslav Sobotka a požádal ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby prověřil jak legislativní tak technické možnosti zavedení takového systému. Na jeho popud vznikla rovněž při ministerstvu pracovní skupina. „A sice ve složení náměstků ministra průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a Úřadu vlády,“ potvrdila Dita Havlíčková z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu. Expertní skupina by měla řešit také návaznost nového projektu na další informační systémy, které spravuje a provozuje stát.

Pracovní skupina již má za sebou první schůzku. „Nyní jsou zpracovávány stanoviska jednotlivých oslovených resortů a poté k nim Hospodářská komora ČR zaujme stanovisko. V tuto chvíli se počítá s dalším společným jednáním v druhé polovině srpna,“ popisuje Zdeněk Zajíček, který má přípravu systému PES v Hospodářské komoře ČR na starost. Zužitkuje přitom zkušenosti, které získal na ministerstvu vnitra, kde zaváděl přelomové CzechPointy.

Jednoduchý a přehledný

Tento systém bude na rozdíl od jiných systémů schopen publikovat přehled povinností pro podnikatele v jednoduché a srozumitelné formě. Nejedná se tedy o ‚komerční‘ sbírku zákonů, jako je ASPI nebo Zákony pro lidi, nebo systémy nabízející přehledy životních situací. Jedná se o zcela nový a doposud neprovozovaný systém,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček.

Podle něj tak především bude moci podnikatel vědět, jaké povinnosti skutečně má a nebude tak překvapen, že se z ničeho nic objeví kontrola z nějakého úřadu a bude ho pokutovat za neplnění povinnosti, o jejíž existenci nemá tušení.

„Zeptejte se v okolí jakéhokoli podnikatele, zdá zná na sto procent všechny svoje zákonné povinnosti a kolik jich je. Je to o to horší, že odpověď na tuto otázku nezná ani ten, kdo zákony píše a ani ten, kdo plnění těchto povinností kontroluje. A přitom máme ctít pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá,“ upozorňuje Zdeněk Zajíček na přílišnou komplikovanost tuzemské legislativy.

„Bohužel zatím neomlouvá jen toho, kdo ty povinnosti musí plnit. Ale bylo by fér, aby to nebylo jen k tíži těch, kteří povinnosti musí plnit, když ani sám stát neví, jaké povinnosti ze zákona vyplývají. Ale upřímně, je vůbec v lidských silách všechny zákony a z nich vyplývající povinnosti znát a pamatovat si je?“ ptá se Zdeněk Zajíček.

Upozorňuje, že většina podnikatelů nejsou vystudovaní právníci a ani nemají tolik peněz na právní poradce, kteří by jim analýzu jejich povinností udělali. „A tak bude mít na jednom místě přehled všech svých povinností. Bude si moci v systému nastavit, kdo za příslušnou povinnost odpovídá u něho ve firmě. Stejně tak si bude moci zpřístupnit upozornění na povinnost, která je vázána na konkrétní datum, takže se mu například v mobilním telefonu nebo na notebooku objeví oznámení, kolik dní mu zbývá na splnění povinnosti,“ přibližuje Zdeněk Zajíček fungování systému.

Podnikatel si také bude moci nastavit obory podnikání a jeho povinnosti se mu přehledně seskupí podle těchto oborů. A v systému uvidí, jaké sankce mu hrozí, když stanovenou povinnost nesplní. „Jen tak se bude moci budovat v podnikatelích respekt k právu a k jeho dodržování. A to by přeci mělo být zájmem každého vyspělého státu,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček.

Koncentrace na podnikání

Podnikatelé by měli díky novému systému také ušetřit. „Určitě hodně času, peněz a hlavně nervů, a to podle rozsahu svého podnikání. Pro některého z podnikatelů je úspora deseti nebo dvaceti tisíc málo a pro někoho to znamená přežít krizi,“ porovnává Zdeněk Zajíček.

Systém by však měl především firmám a živnostníkům umožnit podnikat bez obav. „Dát šanci podnikatelům, aby všechno svoje úsilí napřeli do výroby, prodeje, nabízení služeb, aby riskovali na trhu, aby investovali do vývoje a výzkumu, do nových technologií a nemuseli tolik papírovat a přemýšlet, jak to ten zákonodárce myslel, když přijímal ten či onen zákon, by byla investice, která se nám všem musí tisícinásobně vrátit,“ zdůrazňuje Zdeněk Zajíček.

Systém PES není jediná změna, kterou chce Hospodářská komora podnikatelům ulehčit život. Navrhuje také zavedení jedné paušální daně pro podnikatele, kterou by platili na jedno místo. Stát by pak sám odvedené peníze rozdělil i na sociální nebo zdravotní oblast. Živnostníkům by tak odpadl každoroční souběh jarního podávání přiznání a přehledů finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, komunikace s každou z těchto institucí a konečně kontroly, které tyto úřady provádí u podnikatele nezávisle na sobě.

Jednodušší daně i otevřená data

Zjednodušit život podnikatelům na komunální úrovni by mohly pomoci i další změny. Například zveřejňování důležitých informací formou otevřených dat, takzvaných OpenData. Jde o různé statistiky, rozpočty a databáze, ale i smlouvy a faktury, které úřady chtějí zveřejnit na internetu. Například společnost Gordic nabízí pro úředníky systém Ginis, který zahrnuje vytvoření, zveřejnění i použití otevřených dat, čímž podporuje otevřenost úřadů veřejnosti.

V roce 2014 představila v rámci informačního systému Ginis Rozklikávací rozpočet, který v současné době využívá již více než 100 úřadů. „Transparentnost hospodaření a otevřený přístup k datům jsme vždy považovali za jedny z priorit v práci magistrátu města. Informační technologie, kterými dnes disponujeme, nám umožňují prezentovat našim občanům informace v ještě atraktivnější a přehlednější podobě. Jsme rádi, že náš Rozklikávací rozpočet oceňují nejen obyvatelé města, ale že ho i Ministerstvo vnitra ČR zařadilo mezi příklady dobré praxe,“ uvedl Radim Carda, vedoucí finančního odboru města Prostějov.

Prostřednictvím OpenData Portálu mohou úřady jednoduše poskytnout občanům, organizacím i podnikatelům potřebná data, a to v takové podobě, aby s nimi mohli libovolně dál pracovat.

„V otevřenosti dat si vede skvěle také Praha. Občané zde mají volný přístup ke všem dodavatelským fakturám za rok 2015, jejichž zdrojem pro OpenData je mimo jiné také právě náš systém Ginis,“ konstatuje Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Otevřené údaje o výdajích radnice na projekty či služby například umožňují firmám například připravit výhodnější nabídku.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek