Plánovaný rozvoj finské železniční infrastruktury příležitostí pro české firmy

14. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Plánovaný rozvoj finské železniční infrastruktury příležitostí pro české firmy Finská vláda plánuje významným způsobem rozšířit a modernizovat svoji železniční síť. Za klíčové lze považovat plány na výstavbu tzv. Arktické železnice, upgrade stávajícího spojení mezi Helsinkami a Tampere, resp. Turku na vysokorychlostní tratě a kompletní obměnu systémů zabezpečení a řízení. Veškeré tyto projekty vytváří významné příležitosti pro české společnosti.

Sektor finské železniční přepravy očekává v následujících letech a desetiletích nebývalý boom. S ohledem na řadu objektivních faktorů (klimatické změny, geopolitická situace), přijatých nařízení (environmentální a technické požadavky EU) i vlastních cílů (diverzifikace zásobovacích cest, rozvoj řídce osídlených oblastí, atd.) plánuje finská vláda zásadním způsobem rozšířit a modernizovat svoji železniční síť.

Přestože plán rozvoje železniční infrastruktury zahrnuje celou škálu opatření, za zásadní lze považovat projekty ve třech oblastech:

  • výstavba nových tratí (především „Arktická železnice“),
  • budování vysokorychlostních tratí (Helsinky – Tampere, Helsinky – Turku),
  • kompletní obměna zabezpečovacích a řídicích systémů (dle požadavků EU).

Výstavba nových tratí – za hlavní projekt rozvoje finské železniční sítě lze považovat jednoznačně tzv. „Arktickou železnici“ (Arctic Ocean Railway), jež by měla propojit stávající finskou síť s pobřežím Severního ledového oceánu. Z navržených pěti tratí a čtyř přístavů (Narvik, Tromsø, Kirkenes a Murmansk) byla na základě provedené studie vybrána trasa vedoucí z Oulu přes Rovaniemi a finské Laponsko do norského přístavu Kirkenes.

Od nové strategické severo-jižní trasy si Finsko slibuje, s ohledem na klimatické změny o otevírání se severní dopravní cesty, významnou diverzifikaci a zvýšení bezpečnosti svých zásobovacích cest i (citlivý) rozvoj severských, řídce osídlených oblastí. Náklady na nové dopravní spojení o délce 460 km dosáhnou cca 2,9 mld. EUR, z toho na finské straně cca 2 mld. EUR. Provoz na trati by měl být zahájen okolo roku 2030.

Vybraná trasa pro Arktickou železnici (zeleně)

Vybraná trasa pro Arktickou železnici (zeleně)

Upgrade na vysokorychlostní tratě – Ministerstvo dopravy plánuje „upgradovat“ stávající železniční spojení mezi Helsinkami a Tampere, resp. Helsinkami a Turku. Na jihu země by tak měl mezi největšími a nejprůmyslovějšími městy vzniknout trojúhelník vysokorychlostních tratí, jenž by měl zkrátit přepravu mezi cca 180 km vzdálenými městy na hodinu. Vzhledem k nákladnosti projektu (cca 2 mld. EUR) připravuje Ministerstvo dopravy nový model financování se zapojením soukromého sektoru.

Modernizace systémů řízení – v souladu s požadavky unijní legislativy projde finská železniční síť zásadní modernizací řídicích a zabezpečovacích systémů. Stávající systém ATP (Automatic Train Protection) bude postupně v průběhu let 2020–2040 nahrazen systémy ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management Systém/European Train Control Systém). Dle údajů z implementačního plánu dosáhnou náklady na obměnu zařízení celkové výše 1,65 mld. EUR, z toho 230 mil. EUR připadne na vlaky a 1,42 mld. EUR na vlastní tratě.

Výše uvedené klíčové projekty rozšíření a modernizace finské železniční sítě vytvářejí unikátní příležitosti pro české firmy, a to jak v relativně krátkodobém horizontu (především pak v rámci modernizace systémů řízení), tak i v perspektivě střednědobé či dlouhodobé spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek