Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna

10. 1. 2019 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na počátku roku se finanční úřady zajímají o podnikatele nejintenzivněji. Jednou z prvních povinností pro OSVČ je podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2018 musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, zaplatit nejpozději do čtvrtka 31. ledna.

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní auta.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky platí daň zaměstnavatelé, kteří vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, jimž svěřují auta ze svého vozového parku.

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je možné odevzdat přiznání s tříměsíčním zpožděním, týká-li se vás povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce, musejí všichni plátci silniční daně splnit svou povinnost ve zmíněném termínu – tedy do posledního lednového pracovního dne. V případě prodlení o více než pět pracovních dní se opozdilci nevyhnou sankcím.

Trest pro opozdilce

Finanční úřad (FÚ) vám v roce 2019 začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. února. Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, jestliže neuhradíte včas daň. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je vyšší než loni, protože se od roku 2017 několikrát zvýšila repo sazba ČNB, naposledy v listopadu 2018 až na 1,75 procenta. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy aktuálně ve výši 15,75 procenta ročně.

Pro finanční úřad je rozhodující, že má do 31. ledna peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud ještě nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Daňové přiznání musíte na berňáku podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Na BusinessInfo.cz si přečtěte, kterých dopravních prostředků se placení daně netýká.

Už tři roky existuje povinnost elektronického podání, a to pro všechny majitele aktivních datových schránek (DS). V případě, že tito lidé odevzdají v roce 2019 na finanční úřad klasický tiskopis nebo běžný e-formulář, hrozí jim citelná pokuta.

Kdy se platí zálohy?

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři pro rok 2019 si podtrhněte data 15. dubna, 15. července, 15. října a 16. prosince. Obecně je datem splatnosti první pracovní den po patnáctém v daném měsíci. V prosinci 2019 vychází 15. den na neděli, proto je termín posunut na 16. 12.

Berní úředníci po vás budou požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může samozřejmě uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne komukoli (tedy podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto) povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně, tedy do výše zmíněných čtvrtletních dat. Příklad: Jestliže začnete rozvážet zboží dodávkou v květnu, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 15. července 2019 (majitelé datových schránek samozřejmě opět elektronicky).

Pokud jde o aktuální sazby daně, zůstávají už několik let stejné.

Roční sazby daně silniční pro osobní automobily

Základ daně podle zdvihového objemu motoru:

  • do 800 cm3 – 1200 Kč
  • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
  • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
  • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
  • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
  • nad 3000 cm3 – 4200 Kč


Nevyužíváte-li auto ke svému podnikání celoročně, nemusíte si v období, kdy stojí v garáži, dělat s placením záloh starosti. Finanční úřad po vás bude chtít doplatit dávku jen za ty měsíce, kdy vám vůz ke zmíněnému účelu slouží. Poplatek státu je třeba odvést i v případě, že využíváte k přepravě nákladů auto s hmotností nad 3,5 tuny, registrované v České republice.

Předmětem daně nejsou takzvaná „zákonem vymezená zvláštní vozidla“. Týká se to samojízdných pracovních strojů (například nakladačů), traktorů, speciální pásových automobilů či vozidel, jimž byla přidělena zvláštní registrační značka.

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v paragrafu 12 zákona o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut to závisí na objemu motoru (viz tabulku výše). U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun. Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek