Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna

27. 12. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na počátku roku se finanční úřady zajímají o podnikatele nejintenzivněji. První povinností, kterou nemohou OSVČ opomenout, je podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2017 musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, zaplatit nejpozději do středy 31. ledna.

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní auta.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání.

Daň platí automaticky zaměstnavatelé, kteří vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, jimž svěřují auta ze svého vozového parku.

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je možné odevzdat přiznání s tříměsíčním zpožděním, pokud se vás týká ze zákona povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce, musejí všichni plátci silniční daně splnit svou povinnost ve zmíněném termínu – tedy do posledního lednového pracovního dne. V případě prodlení o více než pět pracovních dní se opozdilci nevyhnou sankcím.

Trest pro opozdilce

Finanční úřad (FÚ) vám v roce 2018 začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. února. Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, pokud neuhradíte včas daň. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je vyšší než loni, protože se po letech zvýšila repo sazba ČNB a to o 0,45 procentního bodu. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy aktuálně ve výši 14,5 procenta ročně.

Pro finanční úřad je rozhodující, že má do 31. ledna peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 743, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud ještě nemáte DIČ.

Daňové přiznání musíte na berňáku podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Na BusinessInfo.cz si přečtěte, kterých dopravních prostředků se placení daně netýká.

Už¨tři roky existuje povinnost elektronického podání, a to pro všechny majitele aktivních datových schránek (DS). V případě, že tito lidé odevzdají v roce 2018 na finanční úřad klasický tiskopis nebo běžný e-formulář, hrozí jim citelná pokuta.

Drobnou komplikací může být pro některé poplatníky několikadenní výluka informačního systému DS na konci roku 2017. Od 3. ledna by ovšem měl být systém opět funkční a přijímat a odesílat datové zprávy bude možné bez omezení. Více si přečtěte v textu Ministerstvo vypne na pět dní datové schránky na BusinessInfo.cz.

Kdy se platí zálohy?

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři pro rok 2018 si podtrhněte data 16. dubna, 16. července, 16. října a 17. prosince. Obecně je datem splatnosti první pracovní den po patnáctém v daném měsíci.

Berní úředníci po vás budou požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může samozřejmě uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne komukoli (tedy podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto) povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně. Příklad: Pokud začnete rozvážet zboží dodávkou v květnu, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 16. července. V případě, že máte datovou schránku, samozřejmě opět elektronicky.

Pokud jde o aktuální sazby daně, od loňského roku se nezměnily.

Roční sazby daně silniční pro osobní automobily

Základ daně podle zdvihového objemu motoru:

  • do 800 cm3 - 1200 Kč
  • nad 800 cm3 do 1250 cm3 - 1800 Kč
  • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 - 2400 Kč
  • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 - 3000 Kč
  • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 - 3600 Kč
  • nad 3000 cm3 - 4200 Kč

 
Pokud auto nevyužíváte ke svému podnikání celoročně, nemusíte si v období, kdy stojí v garáži, dělat s placením záloh starosti. Finanční úřad po vás bude chtít doplatit dávku jen za ty měsíce, kdy vám vůz ke zmíněnému účelu slouží. Poplatek státu je třeba odvést i v případě, že využíváte k přepravě nákladů auto s hmotností nad 3,5 tuny, registrované v České republice.

Předmětem daně nejsou takzvaná „zákonem vymezená zvláštní vozidla“. Týká se to samojízdných pracovních strojů (například nakladačů), traktorů, speciální pásových automobilů či vozidel, jimž byla přidělena zvláštní registrační značka. 

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v zákoně o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut to závisí na objemu motoru (viz tabulku výše). U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun. Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek