Plzeňské podnikatelské vouchery pro rok 2019

29. 5. 2019 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Dne 3. června 2019 bude vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2019. Jedná se již o čtvrté vyhlášení programu podpořeného městem Plzeň. Na program jsou alokovány prostředky ve výši 1 000 000 Kč.

Program podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací a je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Tato oblast je vymezena na území Plzeňského kraje a zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Karlovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Definována je na stránkách Plzeňské metropolitní oblasti.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V nové podobě programu budou vyhlašovány tzv. výzvy, v rámci kterých je možné podávat žádosti o dotaci ve stanovených termínech.

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 000 Kč (malé a střední podniky – dotace 75 %, velké podniky – dotace 40 %). V programu mohou subjekty, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Informace k programu Plzeňské podnikatelské vouchery poskytnou konzultanti BIC Plzeň, bic@bic.cz, tel.: 377 235 379.

Informace poskytnuta Enterprise Europe Network a Business Innovation Centre Plzeň.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek