Pobřeží slonoviny: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Mezi perspektivní průmyslové obory pro čs. podniky patří kromě petrochemického průmyslu hlavně zemědělství. Vláda dává také prioritu hydroelektrickým projektům s cílem zvýšit produkci obnovitelné a méně nákladné energie. Aby vláda dosáhla tohoto cíle v širším měřítku, zaměřuje se na státně-soukromé partnerství. Vládním cílem je vytvořit vyrovnaný energetický mix, který by měl povzbudit soukromou hydro-výrobu energie stejně jako další druhy obnovitelných energií.

 

Další informace o oborových příležitostech je možné nalézt na portále Businessinfo: Oborové příležitosti - Pobřeží slonoviny

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice zůstává těžařský a zemědělsko-potravinářský průmysl, energetika, telekomunikace.

  • V chemickém průmyslu existuje poptávka po technologii vžroby umělých hnojiv
  • v zemědělství je to pak poptávka po:
    • hnojivech
    • osivech
    • ochranných postřicích pro klíčové průmyslové plodiny
    • mechanizaci

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled nejvýznamnějších událostí pro české exportéry v roce 2018 v Pobřeží slonoviny je možno nalézt na trade shows ivory coast

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: