Pobřeží slonoviny: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Pobřeží slonoviny je limitována jednak vlivem bývalé koloniální mocnosti Francie, ale i nestabilní politikou. V únoru 2018 se nicméně podařilo dohodnout financování projektu přes Komerční Banku na dodávku 400 autobusů z produkce IVECO BUS a v březnu 2018 proběhla prezentace firem českého obranného průmyslu pro ozbrojené složky Pobřeží slonoviny.  V dubnu 2019 začalo jednání o další dodávce autobusů z produkce IVECO BUS.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny

10 649

21 241

14 734

13 471

33 870

 Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny

44 407

37 852

34 185

34 654

24 674

 Bilance 

-23 758

-16 612

-19 451

-21 183

9 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Pobřeží slonoviny v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

40

Kaučuk a výrobky z něj 14 491

08

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 9 377

71

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 258
59 Textilie impregnované natřené povlečené apod 66
18 Kakao a přípravky kakaové 58

64

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 50

 

 

Vývoz ČR do Pobřeží slonoviny v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinár. klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. USD)

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

                21 839

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

                  6 640

63

Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry

                  1 520

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

                  1 244

48

Papír karton lepenka a výrobky

                     581

86

Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická

                     306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nejsou známy žádné informace o výměně služeb mezi ČR a Pobřežím slonoviny.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Iveco Czech Republic, a.s. - francouzská společnost IVECO podepsala s dopravním podnikem Pobřeží slonoviny kontrakt na dodávku 450 městkých autobusů z nichž 400 kusů značky Crossway bude vyrobeno v pobočce Iveco ve Vysokém Mýtě. Pobřeží slonoviny má vyhrazeny finance až na 2000 kusů autobusů. Prvních 200 kusů z produkce indické společnosti TATA není příliš spolehlivých.

V dubnu 2019 bylo zahájeno jednání o dodávce dalších autobusů z produkce IVECO BUS.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU).

V dubnu 2019 obdržel ZÚ Akkra z MZV Pobřeží slonoviny návrhy "Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Pobřeží slonoviny", "Smlouvy o podpoře a ochraně investic v ČR a Pobřeží slonoviny" a "Mezivládní smlouvě o ekonomické spolupráci mezi ČR a Pobřežím slonoviny". Nyní probíhá vyjednávací proces.  

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Pobřeží slonoviny se od listopadu 2017 realizuje projekt na podporu reintegrace migrantů původem z Pobřeží slonoviny zpět do země původu a zlepšení registrace obyvatelstva a postavení osob bez státní příslušnosti v Pobřeží slonoviny s cílem přispět ke stabilizaci migrační situace v regionu západní Afriky.

Ministerstvo vnitra ČR na tento projekt, který realizuje společně s MV Itálie, přispělo částkou 1 mil. EUR - ukončeno v prosinci 2018.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: