Pobřeží slonoviny: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Od roku 1961 má Evropská unie (EU) preferenční politické a ekonomické vztahy s Pobřežím slonoviny. EU je hlavním obchodním partnerem Pobřeží slonoviny a jejím hlavním soukromým investorem. EU a Pobřeží slonoviny udržují velmi dobré vzájemné vztahy. EU je vnímána nejen jako dárce, ale také jako důležitý politický hráč, přinášející politické řešení do ivorijské krize. Existuje národní indikativní program pro Pobřeží slonoviny, který nastiňuje hlavní oblasti spolupráce EU s touto zemí v období 2014-2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu.

Strategický plán EU pro období 2008-2013 a národní indikativní program podrobně popisují priority financování v rámci Evropského rozvojového fondu (2008-2013) ve výši 254,7 milionů EUR. Budování míru, řádná správa věcí veřejných a zlepšená sociální a hospodářská infrastruktura jsou hlavními cíli spolupráce EU s Pobřežím slonoviny.

 

Pobřeží slonoviny je rovněž příjemcem finančních prostředků z nástroje stability EU (IfS).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Republice Pobřeží slonoviny
Avenue Terrasson de  Fougères, Immeuble Unioneuropéenne
01 BP 1821 Abidjan 01
Tel. +255 20 31 83 50
Fax. +255 20 21 40 89
Email: delegation-ivory-coast@eeas.europa.eu 
Web: www.eeas.europa.eu

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy EU a Pobřeží slonoviny:

 

 2014201520162017
Dovoz z EU 3 256 4 255 4 548 4 678
Vývoz do EU 2 310 2 672 2 439 2 855

údaje jsou v mil. EUR

 

Dovoz ze zemí EU

  • Francie (13.76%)
  • Itálie (3.98%)
  • Španělsko (3.10%)
  • Nizozemí (2.86%)
  • UK (2.54%)

 Export do zemí EU

  • Belgie (6.54%)
  • Francie (6.43%)
  • Německo (6.09%)
  • Španělsko (2.57%)

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce EU v Pobřeží slonoviny jsou stanoveny v Národním indikativním programu na léta 2014-2020. Patří mezi ně tzv. good governance, demokracie, právní stát, udržitelný a spravedlivý sociálně-ekonomický rozvoj. Více informací naleznete na webuwww.eeas.europa.eu.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: