Pobřeží slonoviny: Zahraniční obchod a investice

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Pobřeží slonoviny patří mezi 10 nejkonkurenčně schopných ekonomik Afriky, s průměrným růstem HDP okolo 9% ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Je 87. největší ekonomikou světa a 110. nejkomplexnější ekonomikou světa dle indexu kompletnosti (the Economic Complexity Index). Je největším světovým producentem kakaa a kešu ořechů a vývozcem ropy s významným výrobním průmyslem.

 

V roce 2018, Pobřeží slonoviny vyvezlo zboží a služby za USD 11,8mld. a dovezlo za USD 8,84 mld. Hlavními exportními komoditami jsou kakaové boby, rafinovaná ropa, ovoce, ořechy a zlato. Hlavními dovozními komoditami jsou paliva, strojíremské výrobky, obilniny a vozidla.

Hlavními destinacemi vývozu jsou Itálie, Čína, Senegal, Indie, Belgie, Španělsko, Francie, Velká Británie a USA.  Hlavními zeměmi dovozu jsou Nigérie, Francie, Čína, USA a Itálie.

 

Země byla také označena za jednu z nejatraktivnějších zemí v sub-saharské Africe z hlediska investic. Přímé zahraniční ivestice v r.2017: 481 mil. USD

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

    12,7

   11,84

    11,61

    13,32

11,80

Dovoz

      9,4

     9,53

     9,18

    10,25 8,84

Saldo

    2,11

     2,31

     2,43

     3,07 2,96

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: EIU

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pobřeží slonoviny (PS) je aktivním členem ekonomického sdružení států západní Afriky ECOWAS. Zemi bylo přiděleno prezidentství v organizační komisi ECOWAS v prosinci 2017. Bylo to vůbec první setkání na kterém byla smlouva podepsána 15 členy sdružení. Země je také členem západoafrické hospodářské a měnové unie (West African Economic and Monetary Union), která byla ustanovena s cílem podpořit ekonomickou integraci mezi zeměmi které mají společnou měnu západoafrický frank CFA.

 

Hlavními obchodními partnery Pobřeží slonoviny jsou

 • Nigérie
 • Libanon
 • Francie
 • Maroko
 • Singapur
 • Mauricius
 • Německo
 • Čína
 • Thajsko

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou:

 • kakaové boby
 • káva
 • palmový olej
 • rafinovaná ropa
 • kokosové, para a kešu ořechy
 • zlato
 • ryby

Nejdůležitějším dovozním artiklem jsou:

 • surová ropa
 • rýže
 • dopravní stroje
 • auta
 • spotřební zboží

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Vláda doufá, že během post-krizové obnovy dokáže do 2020 v zemi zdvojnásobit investice. Implementuje otevřený ek. model, podporuje rozvoj soukromého sektoru, tržní tvorbu cen. Mezi domácími a zahraničními investory nejsou činěny rozdíly, neexistují sektorové limity, lustrování investic, opatření znemožňující asociace či spojování investic.

První exportní zóna (pro ICT a biotechnologie, VITIB) byla zřízena v Grand Bassam v 2008, zájem (pouze 50 společností) nenaplnil očekávání. Další projekty (San Pedro) zatím nepostoupily, zj. kvůli vstupním nákladům (přístavné, překladiště).

Více informací: zde a zde

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

K nejvýznamnějším investorům patří Maroko, Francie; Indie a Čína; Velká Británie, Libanon, Mauricius a Rusko.

Mezi největší projekty se mj. řadí francouzské SCDM Energie of France (437 mil. USD do rozvoje produkce plynu/offshore – spol. vlastní 40 % fy Foxtrot Internationale, plyn dodává do abijanských elektráren v Azito a Ciprel; Consortium Socoprim (Bouygues Travaux Publics) za 290 mil. USD rekonstruuje 6,4 km dálnice,1,5 km most přes lagunu a centr. křižovatku v Abidjanu či CMA-CGM (která za 550 mil. eur do 2016 na trojnásobek rozšiřuje abidjanský přístavní terminál. Další informace na webových stránkách Africa Law & Business a www.cci.ci.

Soukromé investice se ustálily na meziročním růstu 9% HDP v letech 2013 - 2017, nicméně ve srovnání s jinými zeměmi regionu - Ghana (19%) a Uganda (18%), je to stále nízké číslo. Pobřeží slonoviny se také nepodařilo přilákat dostatečně velký příliv zahraničních investorů, přímé zahraniční investice FDI dosáhly  v roce 2017 jen 1.5-2% HDP, daleko za čísly uváděnými např. v Etiopii nebo Mosambiku.

 

 20142015201620172018
Přímé zahraniční investice 439 494 481 675 -   

údaje v mil. USD

zdroj: UNCTAD, 2019

 

Přímé zahraniční investice proudí zejména do:

 • stavebnictví
 • výroby
 • zemědělsko-potrevinářského průmyslu
 • výstavby domů
 • hospodářské a sociální infrastruktury

Ambicí vlády je do roku 2020 dosáhnout pevné průmyslové základny.
Ve snaze učinit zemi jednou z nejlepších turistických destinací v Africe do roku 2025 se Pobřeží slonoviny snaží vybudovat 5,8 miliardy dolarů na vybudování páté největší turistické destinace v Africe. Rada pro kávu a kakao také hledá mezinárodní investory pro dva nové zpracovatelské závody v Abidžanu a San Pedro s kapacitou 100 000 tun a 50 000 tun, které budou otevřeny do konce roku 2020.


Dalšími důležitými projekty, které vláda zvažovala od roku 2018, jsou:

 • Projekt obnovy lesního kapitálu a zlepšení odolnosti v centrálním Pobřeží slonoviny
 • Přípravná studie projektu Agro-průmyslového pólu v západním regionu Pobřeží slonoviny
 • AZITO 4 (projekt 255 MW – PPP financovaný z fondu ADB)
 • Program elektřiny Fáze 1: Elektrifikace venkova v severních regionech Pobřeží slonoviny
 • Project Bondoukou Ghana Border Road Paving Project (11,4 km)
 • Projekt městské dopravy Abidjanu, Fáze 2,

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Hlavní priority ivorijské vlády

Ivorijská vláda realizuje ambiciózní program výstavby infrastruktury, který spojuje výstavbu moderní infrastruktury s poválečnou obnovou. Hlavními prioritami je výstavba energetiky a dopravní infrastruktury (silniční, železniční komunikace i přístavy). Dalšími prioritními úkoly je geologický průzkum (hledání nalezišť železné rudy, ropy, zemního plynu a dalších nerostů), zajištění pitné vody (zásobníky, výstavba úpraven, vrtání studní) a modernizace zemědělství (pěstování kaučuku, kakaa atd.).    

Řada zakázek se vztahuje k modernizaci a rozšíření přístavu v San Pedro. Jedná se vedle Abidžanu o jeden ze dvou největších přístavů země, cca 300 kilometrů na západ od Abidžanu. Podle mnohých má San Pedro v budoucnosti velkou šanci stát se jedním  z hlavních dopravních center západní Afriky, protože může  nabídnou optimální  překladiště i pro řadu afrických vnitrozemských států.

25. 10. 2015  se v zemi konaly prezidentské volby, které byly zejména ze strany investorů pozorně sledovány, vzhledem k občanské válce která následovala po předchozích volbách. Ve volbách opětovně zvítězil Alassane Ouattara.

 

Více informací o investičních příležitostech a pobídkách na: http://www.cepici.ci/en/

a zhodnocení investičního prostředí na: Invest in Côte d’Ivoire

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: