Pobřeží slonoviny: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Pobřeží slonoviny je silně závislé na zemědělství a činnostech s tím souvisejících a zaměstnává téměř 2/3 populace. Země je největším producentem a exportérem kakaových bobů a významným výrobcem a exportérem kávy a palmového oleje. Kromě zemědělství jsou rostoucími odvětvími hospodářství důlní průmysl a export el.energie.

Ekonomický výhled pro následující 2-3 roky je pozitivní a podložený několika faktory jako je růst HDP ve výši okolo 7%, dodržování mírné inflace a kontrola veřejných financí prostřednictvím opatrné fiskální a měnové politiky, stejně jako podpora reforem s cílem zlepšit obchodní klima a usnadnit efektivní využití veřejno-soukromé spolupráce.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Republika Pobřeží slonoviny (République de Côte d'Ivoire)
 • Prezident: Alassane Dramane Ouattara
 • Vice-president: Daniel Kablan Duncan
 • Ministr zahraničí: Marcel Amon-Tanoh
 • Složení vlády: viz následující link - složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 24,3 mil. (2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,52 %

Složení obyvatelstva podle věkových skupin: 

 • 0-14 let: 36,97 %
 • 15-24 let: 20,91 %
 • 25-54 let: 34,5 % 
 • 55-64 let: 4,04 %
 • 65 a více: 3,5 %

Národnostní složení:

Pobřeží slonoviny je velmi slož. kmenovou mozaikou (60 skupin). Hlavní etnické proudy (dle lingv. příbuznosti):

 • Akan (28.8 %)
 • Gur nebo Voltaique (16,1 %)
 • severní Mande (14,5 %)
 • Krou (8,5%)
 • jižní Mande (6,9 %)
 • nespecifikované (0.9%)
 • jiné národnosti (42,3%)

Početně zanedbatelná, ale ek. akt. je libanonská (130.000) a francouzská, belgická a německá (20.000) menšina. V posl. době rychle roste čínská migrace. Clk. počet cizinců není znám, odhaduje se až na 5 mil. (rarita - tj. téměř 1/3 obyv.), zj. Burkinabci (3 mil.), Ghanci (500.000), Liberijci (100.000), Evropané (do mil.), další (Američané a Syřané 100.000).

Náboženské složení: 

 • muslimové 42,9 %
 • křesťané 33,9 %
 • animisté 3,6%
 • dalsí vyznání 0,5 %
 • tradiční náboženství: 19,1 %

Většina zahraničních pracovních migrantů jsou muslimové (72,7%) a křesťané (17,2%).

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2013

2014

2015

2016

2017

1403

1532

1381

1463

1617

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

9,3

8,8

8,9

8,3

7,8

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2013

2014

2015

2016

2017

2,6

0,4

1,2

0,7

0,8

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

9,4

9,4

9,3

9,3

9,2

podle údajů WB, World Development Indicators 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy

22,3

22,4

20,8

20,6

20,6

Výdaje

24,3

24,6

24,0

24,0

24,6

Saldo

-2,0 

-2,2 

-3,5

-3,4

-4,0

Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2013

2014

2015

2016

2017

-0,42

0,51

-0,32

-0,77

-0,49

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

 

Veřejný dluh (v % HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

34,3

44,8

47,8

48,8

48,68

podle údajů IMF

 

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

4 243

4 478

4 716

3 820

4 590

podle údajů IMF, EIU

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Vláda podporuje volný pohyb kapitálu. Bankovní systém je rel. rozvinutý, diverzifikovaný, s dostatečným krytím. Centrální banka států západní Afriky (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO) řídí bankovní systém v Pobřeží slonoviny. Minimální kapitál pro vstup finanční instituce do bankovního sektoru je 20 mil. USD.

 

V současnosti má aktiva v zemi více než 20 komerčních bank, v mnoha případech se zahr. majetkovou účastí:

 • Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)
 • Banque Nationale d’Investissement (BNI)
 • Caisse Nationale des Caisses d’Epargne de la Côte d’Ivoire (CNCE)
 • Versus Bank S.A.
 • NSIA Banque
 • COFIPA Investment Bank - Côte d’Ivoire (CIBCI)
 • Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBG-CI)
 • Banque Atlantique - Côte d’Ivoire (BACI)
 • BGFIBANK Cote D’ivoire
 • Bank Of Africa-Côte d’Ivoire (BOA-Côte d’Ivoire)
 • Orabank
 • Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce - Côte d’Ivoire (BSIC - Côte d’Ivoire)
 • Ecobank - Côte d’Ivoire
 • Coris Bank International
 • Banque de l'Union Côte d'Ivoire
 • Banque Malienne de Solidarité
 • Banque Megionale de Marché
 • Stanbic Côte d’Ivoire
 • Société Ivoirienne de Banque (SIB)
 • Banque D'Abidjan
 • Diamond Bank Bénin (succursale de Côte d’Ivoire)
 • Guaranty Trust Bank Cote d’Ivoire (GTBANK-CI)
 • United Bank for Africa (UBA)
 • Afriland First Bank
 • Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire ( BICICI)
 • Citibank CI
 • Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire (SCB)
 • Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

Postupně se obnovuje i síť poboček na severu území.

 

S sebou se nicméně doporučuje vézt kreditní kartu či dostatek EUR. Výběr FCFA v místě je nákladný a mnohdy časově náročný – na mnoha místech (býv. rebelský sever) dokonce nemožný (bankomaty jsou k dispozici v zásadě pouze v abidjanských, san-pedroských a yamassoukroských bankách SGBCI a BICICI). Výměna peněz na neformálním trhu se zásadně nedoporučuje – v zemi koluje množství padělaného oběživa.

Další informace na webu www.apbef-ci.org.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Pobřeží slonoviny daní své obyvatele specifickou přímou daní z příjmu, která je závislá od dosaženého příjmu a všeobecnou daní z příjmu.

 

Občané s trvalým místem pobytu v PS

 • daň z příjmu: mezi 9.5% a 37.5%
 • z příjmu z podnikání: 20%
 • z ostatních příjmů: 20%
 • z kapitálových příjmů:  část osobního příjmu
 • z dividend: 2%, 10%, 15%
 • z úroků: 1%, 10%, 1 3,5%,16,5%, 18%
 • národní příspěvek: mezi 1,5% a 10%

Podniky se sídlem v PS

 • korporátní daň:  25% (Podniky jsou povinny platit minimální paušální daň i v případě negativního hospodářského výsledku.)
 • telekomunikační společnosti: 30%*
 • z neobchodních příjmů: 25%
 • z kapitálových zisků: část obchodních příjmů
 • z dividend: 2%, 10%, 12%, 15%
 • z úroků: mezi 1% a 18%
 • z licenčních poplatků: 20%
 • manažerské poplatky: 20%
 • daň srážená ze mzdy: 7,5%
 • daň z platu zaměstnanců: 2,8%
 • dań z platu cizincům: 12%

Více informací o daňovém systému naleznete na: daně v Pobřeží slonoviny

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: