Počet milionářů v Indii v místní měně vzrostl o šedesát procent

9. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 09.11.2018

Počet lidí v Indii, kteří vydělávají více než milion rupií ročně (asi tři sta tisíc korun), rychle roste. Počet daňových poplatníků daně z podnikání, kteří mají příjmy vyšší než jeden milion rupií za rok (asi tři sta tisíc českých korun) vzrostl na sto čtyřicet tisíc plátců v zemi za posledních deset let, což znamená nárůst okolo šedesáti procent. Uvedl to v pondělí 7. 11. 2019 Centrální Úřad přímých daní (Central Board of Direct Taxes – CBDT).
V právě zveřejněných statistikách za poslední čtyři roky uvedl indický daňový úřad, že celkové číslo daňových plátců, kteří vykazují příjem vyšší než je jeden milion rupií ročně (včetně korporací, firem a dalších právnických osob), i nadále strmě poroste v nejbližších letech, a to nejméně v nejbližších třech letech.
Zatímco ve fiskálním roce 2014-15 bylo zaznamenáno indických „milionářů“ pouze 88 649 osob, v roce 2017-18 už je to sto čtyřicet tisíc sto třicet devět osob (nárůst zhruba šedesát procent). Úměrně tomu se zvýšil počet registrovaných fyzických osob, které uvedly příjem vyšší než milion rupií v uvedených letech ze 48 416 lidí na 81 344, což je nárůst o 68 procent, uvedl mluvčí úřadu.
Průměr zaplacených daní korporátními daňovými plátci vzrostl z tři sta dvaceti tisíc právnických osob v roce 2014-15 na téměř pět set tisíc firem, které měly příjem vyšší než milion rupií za rok.
Během sledovaného období posledních třech let, počet zaměstnanců, kteří odvádějí daně, vzrostl z jednoho milionu sedmi set tisíc osob ve fiskálním roce 2014-15 na dva miliony tři sta třicet tisíc osob ve fiskálním roce 2017-18. (nárůst o 37 procent). Průměrný plat, uváděný plátci daně ze mzdy, vzrostl o 19 procent z 576 000 rupií ročně na 684 000 rupií za rok.
Během stejného období došlo taktéž k nárůstu o 19 procent v počtu plátců daně z podnikání, a to konkrétně z 1,95 milionů na 2,33 miliónu osob, přičemž průměrný roční příjem z podnikání osob vzrostl o dvacet sedm procent ze 411 000 rupií ročně ve fiskálním roce 2014-15 na 523 000 rupií ročně v roce 2017-2018.
Růst příjmů obyvatel vede nejen k vyšším odvodům daní, ale hlavně k větší spotřebě, což je pobídkou pro exportéry z celého světa. V současné době se odhaduje, že koupěschopná část obyvatel Indie, tedy jakási indická střední třída, čítá okolo tři sta milionů osob.

Zpracoval kolektiv pracovníků ZK Mumbai, s využitím zdroje: ZEE News.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: