Podnikající cizinci se v Peru musí registrovat

4. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na které úřady se v Peru obrátit ohledně certifikace potravin a léků nebo kvůli ochraně patentů?

Klíčovou a v každodenním životě velmi skloňovanou institucí je v Peru SUNAT, což je centrální úřad daňové a celní správy. Veškeří importéři jsou zde registrováni a identifikováni jednoznačným daňovým číslem RUC.

Díky přístupu ke svému online účtu pak odvádějí příslušné platby. SUNAT rovněž spravuje podrobné celní statistiky, přičemž uplatňuje celní nomenklaturu Andského společenství národů, vycházející z harmonizovaného systému používaného v Evropě.

Do značné míry pokročilou elektronizaci státní správy také dokládá existence jednotné online kontaktní platformy (VUCE) pro zahraniční obchod. Ta slouží pro vyřizování procedur souvisejících s vývozem a dovozem. Adresování žádostí prostřednictvím ní je povinné v případě certifikací při dovozu potravin, nápojů, farmaceutik, dopravních prostředků, kdy příslušnými orgány jsou zejména ministerstvo dopravy a komunikací, zdravotnictví a zemědělství.

Na úřadování potřebujete cizinecký průkaz

Členové statutárních orgánů jsou registrováni se svými občanskými nebo cizineckými průkazy, takzvanými DNI nebo Carnet de Extranjería/CE. V případě mnoha zásadních právních úkonů tyto dokumenty nelze nahradit pouhým cestovním pasem s bezvízovým vstupním razítkem, což například platí i pro otevírání bankovního účtu nebo zřizování předplacené mobilní telefonní linky. Toto může být hlavním zdrojem jistého kulturního šoku a prvotní frustrace.

Rozhodně se tím ale nelze nechat odradit, neboť na druhé straně Peru pro navazování obchodních kontaktů a dlouhodobé působení nabízí výhody ve srovnání s jinými regiony světové ekonomiky. Hlavní devízou je civilizační spřízněnost s Evropou a historické vazby na západní kulturu.

Z hlediska dalších klíčových institucí je pro uvedení nových značek na trh důležitý úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví INDECOPI, který v Peru poměrně efektivně funguje, a SUNARP, který spravuje rejstříky právnických osob, nemovitostí a motorových vozidel.

Peru do značné míry prošlo procesem decentralizace. V případě aktivity v regionech mimo Limu tak stále častěji vyvstává potřeba obracet se pro vyřízení řady úkonů kromě na orgány na centrální úrovni zároveň na regionální a místní instituce.

Byznys chrání 17 mezinárodních dohod

Peruánská ekonomika se vyznačuje vysokým stupněm otevřenosti vůči vnějšímu světu. Dovozní i vývozní režim je liberalizován, vláda podporuje zahraniční investice a stát oficiálně neklade žádné překážky rozvoji obchodu. Finanční systém je stabilní a obchodním transakcím nebrání žádná devizové ani množstevní omezení.

Peru je v současnosti v obchodu vázáno celkem 17 bilaterálními a multilaterálními dohodami o volném obchodu pokrývajícími trhy 54 zemí, kam směřuje 90 procent peruánského exportu.

Dovoz českého zboží do Peru se v celních i mimocelních aspektech řídí novou Mnohostrannou obchodní dohodou mezi EU a Peru, která je aplikována od roku 2013 a vytváří díky okamžitému odbourání 90 procent celních položek příhodný rámec pro další prohlubování obchodní výměny a investic mezi oběma zeměmi.

Pevné pozici Peru na mezinárodní scéně nahrává hostitelství významných světových summitů. V loňském roce 2014 Lima hostila Konferenci OSN o změně klimatu, což následně povzbudilo zvýšenou pozornost k životnímu prostředí a ochraně křehkých ekosystémů v Peru.

Stále výraznější je zájem o využívání ekologických technologií a na základě tohoto trendu se do budoucnosti rýsují nové příležitosti pro české firmy v oblasti obnovitelné energetiky či odpadového hospodářství.

Globální otázky včetně financování ochrany životního prostředí a sociálního rozvoje byly letos v polovině října 2015 diskutovány při příležitosti výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, která rovněž proběhla v Limě za přítomnosti více než 12 tisíc delegátů ze 188 zemí světa.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci Velvyslanectví ČR v Limě

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek