Podnikatelská mise českých firem do Mongolska

15. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Podnikatelská mise českých firem do Mongolska Ve dnech 8. až 12. října 2018 se pod vedením náměstka ministryně průmyslu a obchodu České republiky Eduarda Muřického zúčastnilo deset českých firem projektu ekonomické diplomacie „Podnikatelská mise do Mongolska“. Firmy v Mongolsku nabídly širokou škálu českých výrobků a technologií od balistické ochrany, přes letectví, zemědělské stroje, obuvnické stroje, unikátní zpracování odpadů a nabídly dodání tolik potřebných čističek odpadních vod.

Podnikatelskou misi společnými silami připravilo Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, Hospodářská komora České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Bohatý program zahrnoval jednání se zástupci státní správy, seminář na mezinárodním veletrhu EXPO MONGOLIA 2018, dvě podnikatelská fóra, jednání s partnery v centrální provincii TUV, v mezinárodních bankovních institucích, státní Mon-Atom, návštěvu českých rozvojových projektů (masokombinátu, čističky odpadních vod) realizovaných v Mongolsku.

Při přijetí u státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Mongolska, ministra energetiky, ministra stavebnictví a ministryně zdravotnictví podpořili rozpracované i nové české projekty náměstek ministryně průmyslu a obrany ČR Eduard Muřický, velvyslanec ČR v Mongolsku Jiří Brodský a viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář.

Firmy PAMCO INT. a.s. a VORRENS s.r.o. jednaly o dodávkách české obranné techniky a materiálu pozemní i letecké divize, o údržbě a opravách používané obranné techniky, o dodávkách požárních aut, vybavení pro záchranné akce a operace, vybavení pro balistickou ochranu, padáků, nafukovacích stanů, atp. na Ministerstvu obrany, Národním úřadu pro mimořádné události a Policii Mongolska. Jejich jednání zaštítil kromě náměstka MPO Eduarda Muřického i přidělenec obrany Plk. Radim Jonáš. Oba vyjádřili zájem české strany o obnovení vzájemných bilaterálních projektů v oblasti obrany, připomněli naše předešlé aktivity na vojenském cvičení Khaan Quest. 

Společnost ZIMATECHNIK s.r.o. zaznamenala na Úřadu pro vodovody a kanalizace Ulánbátaru, semináři, podnikatelských fórech a v pobočce EBRD mimořádný zájem o energetické využití odpadů pomocí pomalého termického rozpadu např. pneumatik, plastů, komunálního odpadu. KHAANZAA spol. s r.o., která je již na místním trhu poměrně známá, prezentovala systém čistění odpadních vod a zpracování kalu. Nabídla pomoc s výstavbou primárních čističek, jejichž instalace je pro mongolské podniky do poloviny května 2019 povinná.

Zástupce České exportní banky představil úvěrovou politiku této instituce a jednal o možné spolupráci se zástupci poboček Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Mongolsku a s odběrateli o konkrétní pomoci při realizaci česko-mongolských projektů.

Tyto a další firmy, mezi nimiž byly dopravní společnosti EGT Express CZ s.r.o. a ARGO BOHEMIA s.r.o., OSPRO PRODUCTION spol. s r.o. zajišťující výrobu pro automobilový průmysl, ATAKIRUS s.r.o. nabízející malou zemědělskou a sadařskou techniku VARI, se s velkým úspěchem prezentovaly na semináři na mezinárodním multi-sektorovém veletrhu EXPO MONGOLIA 2018, který doslova ovládly, na podnikatelských fórech v Ulánbátaru a v centrální provincii TUV. Zájem o spolupráci projevilo více než 60 mongolských firem aktivních ve stavebnictví, mlékárenství, kožedělném průmyslu, zelinářství, výrobě krmných směsí a farmářství, v drůbežárnách, logistice, automobilovém průmyslu.

Projekt zhodnotil pozitivně i velvyslanec České republiky v Mongolsku, Jiří Brodský: „O podnikatelskou misi, pořádanou od r. 2012 každoročně Hospodářskou komorou České republiky, byl i letos mimořádný zájem jak ze strany českých firem, tak i mongolských podnikatelů a médií. Zastupitelský úřad má řadu cenných kontaktů, díky nimž se podařilo  domluvit bilaterální setkání na ministerstvech a úřadech státní správy, i přímo mezi firmami, a věřím, že tato jednání se brzy projeví v rostoucí obchodní výměně. Jde o třetí letošní projekt ekonomické diplomacie pořádaný naším velvyslanectvím a díky němu budeme pomáhat realizovat nové individuální služby českým exportérům“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autorka: Iva Šustáková, ekonomická diplomatka.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek