Podnikatelská očekávání zůstávají vysoká a firmy zohledňují současná rizika světového obchodu

27. 3. 2018

  • Země: DE - Německo
  • Datum zveřejnění: 27.03.2018

Meziměsíční pokles indexu podnikatelských očekávání z hodnoty 115,4 na 114,7 poukazuje na nejistotu podnikových manažerů vyvolanou diskusemi o zavádění protekcionistických opatření ve světovém obchodě. Konkrétněji jde zejména o reakci na veřejná prohlášení a plány americké vlády ohledně uvalení zvýšených cel a kvót na některé výrobky a suroviny. Tato nejistota odráží i rozkolísaný vývoj akciových trhů v tomto měsíci.

Korekce optimistické nálady však byla vzhledem k velké propojenosti německého hospodářství se světovou poptávkou a tedy i volností podmínek světového obchodu očekávaná. I přes tento projev nejistoty se index očekávání nachází dlouhodobě na velmi vysokých hodnotách - v lednu dosáhl již poněkolikáté v řadě rekordních hodnot. A zároveň ekonomové očekávají meziroční nárůst HDP okolo 2,2 procenta, přičemž by se jednalo o nejvyšší nárůst HDP od roku 2011. Významnou část růstu bude mít na svědomí i nadále průmysl, a to díky velkému objemu zakázek z druhého pololetí minulého roku.

Zdroj: CES Ifo – Ifo Geschäftsklima, Boerse.ard.de.
Zpracovat kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: