Podomní prodejci začnou od března vydávat účtenky v rámci EET

27. 2. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podle odborníků bude záležet především na tom, jaký živnostenský list jednotliví prodejci mají. Důležité bude také to, zda je pro ně osobní prodej pouze doplňkovou činností nebo hlavním zdrojem příjmů.

Desetitisíce lidí si v České republice přivydělává prodejem kosmetiky, ale také hrnců, přípravků na hubnutí a dalšího sortimentu. Velké části z nich se bude od 1. března 2017 týkat zavedení elektronické evidence tržeb (EET).

Podle odborníků přitom právě u této skupiny hrozí, že si prodejci neuvědomí, že se jich EET týká. Prodej totiž nedělají pravidelně, často nabízejí zboží mezi příbuznými a známými, takže pro ně mnohdy nemusí mít charakter oficiálního podnikání.

Organizace zastřešující prodejce však tvrdí, že její členové budou na nástup EET připraveni. „Členské firmy Asociace osobního prodeje jsou informovány o vývoji a průběhu EET formou osobních jednání, ale i zasíláním aktuálních novinek, které jsou průběžně publikované. Rovněž jednotliví prodejci/poradkyně jsou se situací s EET seznámeni a je na jejich konečném rozhodnutí, jakou metodu využijí, aby zákonu vyhověli,“ konstatuje Petra Kopuletá z Asociace osobního prodeje.

Za registraci EET ručí jednotliví prodejci

Ta se neobává, že by prodejci povinnosti vyplývající z EET obcházeli. „Členské firmy se zavázaly dodržovat Etický kodex. Povinnosti plynoucí z Etického kodexu Asociace osobního prodeje vyžadují od našich firem a přímých prodejců vysokou úroveň etického chování, dodržování platných právních předpisů je jeho součástí,“ dodává Petra Kopuletá.

Podobně se na novinku dívají i jednotlivé prodejní skupiny. „Naši distributoři a distributorky jsou nezávislí podnikatelé, o existenci povinnosti evidovat tržby je tedy informujeme, avšak žádná konkrétní školení jim naše společnost neposkytuje,“ konstatuje Filip Moravec, mluvčí sítě Amway.

V této síti nabízející kosmetiku a úklidové prostředky v současnosti působí na 4400 prodejců s živnostenským listem. Amway jim doporučuje, aby se ve věci EET obrátili na své daňové poradce nebo příslušné finanční úřady.

Na nástup EET se přitom nemusí připravovat jen jednotliví prodejci, ale i centrály společností. „Pokud jde o naše distributory, je nutné, aby si sami zvolili řešení, které jim bude nejvíce vyhovovat. Pokud jde o nákup našich výrobků, budeme evidovat dle zákona platby kartou od našich distributorů a registrovaných zákazníků. Napojení na systém EET zajistí do stanovené lhůty naše IT oddělení,“ dodává Filip Moravec.

Nepřehlédněte:

Informace o elektronické evidenci tržeb na jednom místě. Připravili jsme pro vás Speciál k EET.


Právníci upozorňují, že ani tzv. registrování zákazníci se EET nevyhnou. „‘Registrovaní zákazníci‘, kteří sami odebírají zboží od dodavatele za zvýhodněné ceny a následně ho prodávají konečným zákazníkům, provádí v podstatě formu maloobchodu. Splňuje-li takový přeprodej zboží registrovanými zákazníky znaky podnikání dle Občanského zákoníku, například jedná se o soustavnou činnost, uskutečňovaná za účelem zisku, nevidím důvod, aby tato činnost EET nepodléhala,“ konstatuje Michal Scholtz, daňový poradce společnosti Fučík & partneři.

„V zásadě si musí každý takový ‚registrovaný zákazník‘ individuálně vyhodnotit svojí situaci a musí vědět, jestli činnost splní znaky podnikání nebo ne. Nicméně s ohledem na to, že ‚registrovaný zákazník‘ odebírá od dodavatele zboží za zvýhodněné ceny a to právě za účelem jeho dalšího prodeje, lze to brát jako indikátor, že se může o podnikání jednat,“ pokračuje Michal Scholtz.

„Je však potřebné vyhodnotit každou situaci a nastavení vztahu mezi ‚registrovaným zákazníkem‘ a dodavatelem individuálně dle konkrétně sjednaných podmínek,“ přidává Michal Scholtz.

Koho mine EET letos v březnu, neujde jí v červnu 2018

Podle odborníků budou mít povinnost odesílat elektronickou účtenku od 1. března prodejci, kteří provozují přímý prodej na živnostenský list v oblasti maloobchodu. Pokud však prodejce s výrobky podniká jen doplňkově, bude mít povinnost evidence pravděpodobně až příští rok v červnu. Tedy až v době, kdy se bude muset zapojit do EET se svou hlavní činností, například kosmetickým poradenstvím. O doplňkovou činnost se jedná v případě, kdy podnikatel utrží z prodeje nejvýše 175 000 korun ročně a zároveň méně než polovinu všech plateb.

V poněkud jiném postavení než prodejci Amway pracující na živnostenský list se mohou ocitnout prodejci firem Avon, Oriflame nebo Mary Kay. Jejich produkty totiž nakupují se slevou desítky tisíc zájemců jako takzvaní registrovaní zákazníci. Firmy pak nesledují, jestli si výrobky nechají pro vlastní potřebu nebo je dále prodávají. Také v tomto případě bude rozhodující, zda má prodejce živnostenský list, případně jakých celkových ročních tržeb dosahuje.

Prodejci, kterých se bude druhá vlna EET týkat, by se podle Finanční správy neměli nové povinnosti vyhýbat. Pokud by své tržby neevidovali, porušili by zákon. „A za porušení zákona může Finanční správa ukládat sankce,“ upozorňuje mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Podle právníků přitom může být postih citelný. „Přímo za ‚neregistraci‘ do systému EET není stanovena sankce, nicméně bez registrace není možné zasílat správci daně datové zprávy o přijatých tržbách. Za nezasílání datových zpráv o tržbách může správce daně udělit pokutu až do 500 000 korun,“ zdůraznil Michal Scholtz.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek