Podpora obchodních vztahů s Francií

3. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Podpora obchodních vztahů s Francií Země galského kohouta je pátým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Na českém vývozu se podílejí hlavně stroje a dopravní prostředky. Růst vzájemných obchodních vztahů letos podpořily podnikatelské mise, semináře i účasti na veletrzích.

Francie se drží dlouhodobě v první desítce nejvýznamnějších partnerů České republiky. Se zhruba čtyřmi procenty podílu na celkovém obratu zahraničního obchodu zaujímá páté místo. V současné době se na českém vývozu podílejí hlavně stroje a dopravní prostředky.

Perspektivní obory pro české firmy jsou i do budoucna především v oblastech strojírenství v technologicky náročných oborech, technologií pro ochranu životního prostředí, subdodávek pro letecký a kosmický průmysl a pro dopravu. Další příležitosti skýtá zdravotnictví, ICT služby, design, energetika, chemický, farmaceutický a textilní průmysl.

Veletrhy i Sourcing Days

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) aktivně napomáhá českým firmám, které mají zájem o francouzský trh. Například podporou společné české prezentace na významných veletrzích, zájem exportérů je i o podnikatelské mise doprovázející významné ústavní činitele. Samostatně či ve spolupráci s agenturou CzechTrade organizuje MPO semináře a kulaté stoly pro podnikatele nebo akce typu „Sourcing Days", a to nejen v Praze, ale i v regionech ČR. V neposlední řadě se snaží MPO lobbovat za zájmy českých podniků na půdě EU nebo formou setkání s významnými politiky či průmyslníky.

Z dalších běžných činností pro firmy lze zmínit konzultace náměstka Vladimíra Bärtla a pracovníků MPO v Klientském centru pro export, které sídlí v pražské budově CzechTrade, nebo individuální poradenství pracovníků MPO firmám, které se zajímají o Francii. Podnikatelé se mohou se svými dotazy obracet též na Zelenou linku pro export, což ve velké míře využívají. MPO spolupracuje s ekonomickým diplomatem působícím na české ambasádě ve Francii, agentura na podporu exportu CzechTrade má v Paříži zahraniční kancelář a poskytuje služby českým podnikatelům.

Vrátíme-li se k roku 2015, je potřeba zmínit několik akcí. Významnou pomocí bylo setkání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se zástupci firmy Valeo a agentury CzechInvest loni v červnu. Nastartovalo další spolupráci ohledně budoucích investic této skupiny v ČR (má zde čtyři různé výrobní či vývojové jednotky). Výsledkem bylo nalezení vhodných lokalit pro další rozvoj firmy.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl se loni v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sešel k diskuzi s českými a francouzskými firmami na společném stánku Francie a Itálie. Na konci roku se setkal se zástupci soukromé sféry i diplomatické komunity na společném semináři věnovaném mimo jiné vztahům s Francií, kde se probíraly možnosti rozšíření spolupráce v oblasti obchodu, energetiky a investic.

Francouzská sezona

I letos se konala řada zajímavých a přínosných akcí. Tradiční je dubnové setkání ministra průmyslu a obchodu se zástupci diplomatické komunity v ČR (včetně Francie), na kterém hodnotí výsledky českého průmyslu a zahraničního obchodu za předchozí rok a představuje priority rezortu pro rok 2016.

V květnu se uskutečnilo v Jihlavě exportní fórum zaměřené na aktuální exportní příležitosti pro podnikatele ve Francii a v Itálii, kterého se zúčastnilo přes 30 firem z regionu a okolí. Vystupující ze státní a soukromé sféry předali přítomným firmám zkušenosti s prací či podnikáním v těchto zemích, podělili se o svůj náhled na silné stránky, případně rizika. Prezentovali také aktuální perspektivní obory a možnosti pro naše vývozce. V samém závěru proběhly individuální konzultace firem se zástupci CzechTrade a MPO.

Na počátku června se sešel náměstek Bärtl s velvyslancem Francie v ČR, aby spolu prodiskutovali aktuální otázky ekonomické a investiční spolupráce a sladili harmonogramy připravovaných společných akcí pro firmy obou zemí. V červnu se konalo pod záštitou ministra Mládka ekonomické fórum v prostorách MPO, jehož se zúčastnilo téměř 100 firem a přes 30 zástupců z řad svazů, asociací, ministerstev a dalších partnerů z obou zemí. Fórum pokračovalo večerní slavnostní recepcí na francouzské ambasádě.

V červnu také pořádala Francie tradiční veletrh vojenské a obranné techniky Eurosatory, kde MPO zajišťovalo stánek s oficiální českou účastí. Ve spolupráci s ambasádou v Paříži byla uspořádána řada akcí a setkání pro české firmy.

Na přelomu listopadu a prosince zajišťuje MPO stánek s oficiální účastí na veletrhu technologií pro životní prostředí Pollutec v Lyonu, kde se znovu očekává řada zajímavých akcí pro české vývozce. Těšit se mohou exportéři na veletrh subdodavatelů automobilového průmyslu Equipauto, na kterém bude MPO zajišťovat oficiální účast a který se bude konat v příštím roce.

Převzato z přílohy deníku E15: Francie – obchodní partner ČR, autor: Karel Zděnovec, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek