Poptávka po zaměstnancích poroste

5. 3. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Firmy hlásí nejoptimističtější první čtvrtletí od roku 2008, 42 % velkých firem bude nabírat. To jsou výsledky průzkumu Index trhu práce pro první čtvrtletí 2018 společnosti ManpowerGroup.

Zaměstnavatelé v České republice mají pro první čtvrtletí roku optimistické náborové plány. 6 % očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2018 hodnotu +3 %, což je pro začátek roku velmi optimistický výhled, neboť toto období bývá tradičně nejslabší, což potvrzují i slova Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky ManpowerGroup Česká a Slovenská republika: „První čtvrtletí bývá nejhorším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti. Firmy nabízejí méně sezonních prací a náborové aktivity jsou obecně nízké i na stálá pracovní místa. V důsledku toho bývá nezaměstnanost na ročních maximech. Aktuální čísla jsou nejoptimističtější předpovědí pro první čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR, tedy od roku 2008.“

Poptávka tlačí na mzdy

Největší poptávku tvoří požadavky firem v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém servisu, kde je stále obtížnější najít vhodné zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti vytváří poptávka po zaměstnancích i historicky nejvyšší tlak na růst mezd. Tradičně nejhladovější jsou velké podniky, kde se Čistý index trhu práce zastavil na hodnotě +38: 42 % firem bude nabírat a 4 % propouštět. Střední podniky mají hodnotu Indexu +12 % a malé podniky +6 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí umírněné náborové prostředí s Indexem +1 %.

Pokud jde o odvětví, pak nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Indexem +19 %. Stavebnictví hlásí úctyhodný Index +12 % a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům +6 %. Nejslabší index hlásí Ubytování a stravování s mírně zápornou hodnotou -3 %.

Ostatní odvětví zůstávají relativně stabilní. Regionálně porostou Čechy a Praha, Morava očekává s Indexem -3 % mírné oslabení.

Globální srovnání

Výsledky českého průzkumu v podstatě kopírují světová očekávání, když nárůst hlásí zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí. Od globální krize v roce 2009 je tak Index za poslední dvě čtvrtletí ve všech 43 sledovaných zemích a oblastech poprvé pozitivní a mnozí zaměstnavatelé v řadě zemí, včetně Austrálie, Japonska, Norska, Polska, Rumunska a Spojených států, hlásí nejsilnější náborové plány za posledních pět let. Z výsledků je také patrné, že klesá míra nestability v zemích, jako je Brazílie, Čína a Indie.

Český trh práce láká investory

Zajímavá data přinesl také Total Workforce Index, který porovnává poprvé v historii trhy práce v pětasedmdesáti zemích světa. Vyplývá z něj, že český trh je pro investory zajímavý kombinací nízkých nákladů podnikání a kvalifikované pracovní síly. Což při současném omezeném stavu zdrojů trhu práce je zpráva sice pozitivní, ale tuzemské manažery příliš nepotěší, protože se dá očekávat další zvyšování konkurence na trhu práce.

(Kliknutím graf zvětšíte)

Průzkum Total Workforce Index pracuje s unikátní metrikou devadesáti parametrů, které jsou rozděleny do čtyř skupin o stejné váze. Jde o kritéria z oblasti pracovního práva, dostupnosti, nákladovosti a produktivity pracovní síly. Česká republika se umístila na 23. místě, v regionu Evropa, Střední východ a Afrika je ČR na 12. místě. Což signalizuje, že skutečně jsme i nadále atraktivní zemí pro zahraniční investice a místem z pohledu trhu práce vstřícným k úspěšnému byznysu.

Směřujeme k vyšší přidané hodnotě

Celosvětově přední příčky obsadily Nový Zéland, Hongkong, Singapur, Spojené státy a Kanada, v Evropě pak Irsko, Velká Británie, Dánsko, Rakousko, Estonsko a Nizozemsko. Detailní výsledky průzkumu ukazují, že situace na tuzemském trhu práce je nakloněna změnám k produkci s vyšší přidanou hodnotou.

„Česká republika je poměrně malým trhem s velmi nízkou nezaměstnaností, což znamená, že náklady na obsazení velkého množství otevřených pozic jsou poměrně náročné a nákladné. To vede velké výrobní podniky přesouvat své provozy s nízkou přidanou hodnotou do Rumunska, Turecka, Srbska, Bulharska, Maroka nebo Tunisu. Tyto země také vynikají vyšší dostupností flexibilní pracovní síly, kterou potřebují především výrobní podniky s velkými sezonními výkyvy produkce,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

V Česku je naopak velmi dobře hodnocena výkonnost vědy a výzkumu, tedy oblasti, v níž máme ve srovnání s průměrem vyšší počet pracovníků. Handicapem je ovšem jazyková gramotnost, zatímco v Česku se anglicky v práci domluví bez potíží přibližně 27 % zaměstnanců, v Nizozemsku je to 90 %, v Rakousku 73 % a v Německu 56 %. Tím spíše, že z požadavků náborářů vyplývá, že angličtina je požadována asi u 40 % pozic, které jsou nyní inzerovány na českých pracovních portálech.

Zaostáváme i v zapojení žen do trhu práce, když podle studie Světového ekonomického fóra jsme v tomto ohledu až na 77. místě na světě. Přestože u nás chodí na vysoké školy více žen než mužů, jsme v rovnosti výdělků na 110. místě a v zapojení do politických funkcí na 85. místě ze 144 hodnocených zemí.

Negativně je vnímána i nadprůměrná ochrana zaměstnanců, dvouměsíční výpovědní lhůtou brzdíme tvorbu nových pracovních míst. Oproti obecným předpokladům je poměrně kladně hodnocena produktivita práce českých zaměstnanců, když jsme jen lehce pod průměrem EU.

Zajímavý je pohled na nákladovost podnikání, když země jako Německo, Rakousko či USA vykazují náklady na trojnásobné úrovni v porovnání s ČR, zatímco okolní Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina naopak mají nákladovost výrazně nižší. Tyto země nám tak sice konkurují, ale efekt je patrný odlivem investic do zpracovatelského průmyslu s nižší přidanou hodnotou, a naopak z Česka tvoří poměrně atraktivní destinaci díky vyššímu podílu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, v podílu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a digitální gramotnosti. Tyto faktory jsou vnímány jako pozitiva českého trhu práce.

Převzato z časopisu Komora, Autor článku: Valerie Saara.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek