Poradna: Jak se provádí zatřídění dle klasifikace produkce CZ CPA

20. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jsme výrobní firma, která vyrábí různé výrobky z plechů, kde se uplatňují výrobní operace, jako je vysekávání, ohýbání, vypalování laserem. Následně se výrobky svařují, montují a lakují. Měli bychom provést jejich zatřídění dle klasifikace produkce CZ CPA. Jak se to provádí?

Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce. Produkce je v zásadě dvojího charakteru: jednak produkty a jednak služby. Dohromady tvoří výsledek ekonomických činností daného subjektu. Ekonomické činnosti jsou tříděny v klasifikaci CZ-NACE. Tyto dvě klasifikace (CZ-NACE a CZ-CPA) na sebe navazují, což je patrné z jejich struktury. Klasifikace produkce poskytuje jednak základy pro přípravu statistiky produkce, obchodní činnosti, spotřeby, zahraničního obchodu a přepravy těchto produktů a jednak se používá při zatřídění produktů v režimu tzv. přenesené daňové povinnosti.

V daném případě je nutno projít klasifikaci produkce, resp. část, která se vás týká, a vyhledat položku, která nejlépe odpovídá daným produktům nebo službám. Tj. vždy hledat obecnější název v klasifikaci, pod který lze pak přiřadit daný výrobek, resp. produkt nebo službu. Klasifikaci produkce najdete na: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-platna-od-1-1-2015-.

V případě, že se jedná o statistické vykazování, může vám se zatříděním pomoci i statistický úřad, resp. jejich regionální pracoviště. Ve vašem případě např.: povrchovou úpravu by bylo možné podřadit pod klasifi kaci Nanášení nekovových povlaků na kovy. Při zpracování kovů pak také: Lisování a ražení kovů, Jiné tváření kovů, Jiné obrábění. Záleží na konkrétním výrobku a převažující prováděné operaci s ním.

Převzato z časopisu Komora
Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha 1

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek