Poradna: Jaké jsou náležitosti prodeje "dočasného tetování" od čínského výrobce v ČR?

12. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prosím o informaci, do které „kategorie“ spadá „dočasné (nalepovací) tetování“ s různými obrázky při prodeji v ČR. Jaké jsou náležitosti jeho prodeje, jaké všechny osvědčení a certifikáty musí čínský výrobce dodat, aby mohlo být tetování kupováno přímo z jeho továrny a zde v ČR prodáváno?

Výrobky uváděné na trh v ČR, potažmo v celé EU, musí obecně splňovat podmínky bezpečnosti. Tj. bezpečný výrobek je takový výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí.

Co se týče dočasného nalepovacího tetování, tak to svým charakterem podléhá Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009, jehož znění lze v českém jazyce najít na stránkách http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Výrobce by vám měl doložit řadu dokumentů, jako jsou bezpečnostní listy, certifikáty nezávadnosti apod. Vzhledem k tomu, že toto dočasné nalepovací tetování spadá do kategorie kosmetických přípravků, lze doporučit, abyste se obrátili na Státní zdravotní ústav.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Ing. Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek