Poradna: Je nutné mít koncesi na pořádání rekvalifikačních kurzů pro úřad práce?

19. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Naše firma pořádá různá technická školení pro naše zákazníky. Je nutné mít nějakou „koncesní listinu“, pokud bychom chtěli dělat rekvalifikační kurzy pro úřady práce?

Požadavky na zařazení vzdělávacího kurzu do systému rekvalifikace ÚP stanovuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a podrobnosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu pak vyhláška č. 176/2009 Sb. Dle § 108 zákona se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Rekvalifikaci může provádět pouze:

  • zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
  • zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
  • škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo
  • zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce § 108, 2 písm. a) se rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o akreditaci a v případě splnění všech podmínek je pak akreditace udělena na dobu 3 let.

Chcete-li pořádat akreditované rekvalifikační kurzy, pak vám doporučujeme kontaktovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a požádat je o akreditaci vašeho rekvalifikačního kurzu, který byste chtěli poskytovat. Další podrobnosti a postupy naleznete na: www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zadost-o-akreditaci-1.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Ing. Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek