Poradna: Jedná se o pracovní úraz, pokud se úraz stane při cestě do zaměstnání?

13. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zaměstnanci se stal úraz při cestě do zaměstnání. Jedná se o pracovní úraz nebo o úraz, za který zaměstnavatel nenese žádnou odpovědnost?

Při stanovení, jestli se jedná o pracovní úraz nebo nejedná, je vždy velmi důležité posoudit okolnosti, za kterých se úraz stal.

Pod pojmem pracovní úraz rozumí zákoník práce (§ 271k, zák. č. 262/2006 Sb.) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Za pracovní úraz se již ale nepovažuje úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Pozor však na to, že v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou i úkony konané před počátkem samotné práce nebo po jejím skončení. Tj. cesta z místa bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.

Pokud se tedy zaměstnanci přihodí úraz při pracovní cestě, tedy při úkonu nutném před počátkem práce nebo po jejím skončení, pak jde o úraz v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a při splnění všech zákonných podmínek se bude jednat o úraz pracovní.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek