Poradna: Odpovědnost za škody výrobky dovezenými ze zemí mimo EU

8. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Naše společnost dováží do ČR výrobky ze zemí, které nejsou členskými státy EU. Jaká je naše odpovědnost za škody způsobené takto dovezenými výrobky?

Pokud dovážíte do ČR, případně do jiných zemí EU, výrobky ze zemí, které nejsou členskými státy EU, dostáváte se do pozice výrobce ve smyslu § 2939, odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník, dále jen „NOZ"), který říká, že „... škodu hradí i ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání". To v praxi znamená, že budete (jako výrobce) plně odpovědný za škody způsobené těmito dováženými výrobky, a to v celé EU. Jelikož se jedná o odpovědnost objektivní (tj. za výsledek), možností, jak se této odpovědnosti zprostit, je velice málo, konkrétně jsou uvedeny v § 2942 NOZ.

Doporučujeme vám proto dovážet jen výrobky od samotných výrobců, neboť v případě škody způsobené jejich výrobky máte možnost vymáhat náhradu vyplacené škody, i když vás to nezbavuje povinnosti uhradit škodu poškozenému. Pokud byste však dováželi výrobky od jiného subjektu (vývozce, zprostředkovatele apod.) bude vaše možnost vymáhat náhradu vyplacené škody závislá od právní úpravy (legislativy) státu sídla tohoto subjektu.

V současné době je v ČR problematika odpovědnosti za škody způsobené vadnými výrobky upravena v NOZ a tato úprava plně odpovídá základním principům a pravidlům závazné směrnice EHS (EU) č. 85/374/EEC. Obdobná pravidla však platí i v mnoha jiných zemích, které nejsou členskými státy EU. Doporučujeme vám, abyste se blíže seznámili s výše uvedenými ustanoveními NOZ, ale i s další dostupnou literaturou.

Například letos vydalo Hamigo publikaci „Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice" autorů JUDr. P. Záruby a JUDr. M. Pospíšila. V této publikaci je mimo jiné podrobněji popsána odpovědnost dovozce (ze zemí mimo EU) za škodu způsobenou vadným výrobkem a také zde naleznete informace o zemích, kde je právní úprava této problematiky obdobná nebo stejná jako v EU.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek