Poradna: Povinnost zajištění dodržování pitného režimu zaměstnanců

13. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Blíží se léto a s ním i vyšší teploty. Jaké mám jako zaměstnavatel povinnosti při zajištění dodržování pitného režimu našich zaměstnanců?

Jako zaměstnavatel byste měl zajistit zaměstnancům příjem tekutin tak, že vytvoříte podmínky, aby jim bylo po celou pracovní dobu umožněno optimálně nahradit přirozenou ztrátu tekutin vhodným pitným režimem. Toto vám v podstatě ukládá zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) poskytováním tzv. ochranných nápojů zaměstnancům. Ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek a druhu práce. Vláda pak svým nařízením stanovuje bližší podmínky poskytování těchto ochranných nápojů.

V praxi to znamená, že bližší podmínky poskytování ochranných nápojů stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve kterém se uvádí, že ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento a u mladistvých nesmí ochranný nápoj alkohol obsahovat vůbec. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle výše uvedeného odstavce.

Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru/8 hod. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek