Poradna: Skončí triviální hesla a začneme se přihlašovat pomocí biometriky?

25. 1. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Končí triviální hesla? Budeme se přihlašovat pomocí biometriky?
Alena B., České Budějovice

Více než dvě třetiny lidí používají stejné, obvykle ne příliš silné heslo na desítkách různých účtů. Slabá hesla a ukradená identita jsou hlavními příčinami ztráty dat. Jen v loňském roce bylo 81 procent případů narušení bezpečnosti možné vysledovat k narušení identity jednotlivce – jinými slovy za narušením bezpečnosti velkého celku stála neopatrnost nebo nezodpovědnost jedince. 

Může ale biometrika opravdu nahradit klasická hesla? Nedávné vyjádření Microsoftu ohledně překonanosti používání hesel pro přihlašování do počítačů a internetových služeb je třeba brát s rezervou. Na jedné straně je jistě pravda, že používání hesel s sebou nese mnoho nevýhod. Na druhé straně si musíme uvědomit, že Microsoft dlouhodobě ztrácí vedoucí pozici na trhu spotřebitelských zařízení, operačních systémů, už vůbec nemluvě o mobilních zařízeních, a podobnými prohlášeními chce upoutat pozornost a upozornit zákazníky, že i on umí nejmodernější technologie. Navíc pokud přitáhne ke své cloudové službě Hello veřejné webové portály, přiváže si jejich provozovatele platbami za služby a umožní mu to i sledovat aktivity zákazníků.

Raději si střízlivě zhodnoťme výhody a nevýhody hesel v porovnání s biometrikou a uvědomme si, že každá z těchto dvou metod nabízí jiné vlastnosti, které jsou mnohdy velmi významné pro určité aplikace. 

Jistě, uživatelé často používají slabá hesla, což umožňuje rozličné útoky přes masivní zkoušení kombinací znaků. Často mají stejný login i heslo v mnoha různých internetových službách, a tím pádem se kompromitace jedné databáze rozšíří i na ostatní služby. Určitým způsobem tyto problémy řeší vynucení pravidelné změny hesla, jenže to je v případě zřídka navštěvovaných internetových služeb značně obtížné pro zákazníky. Neplatí to ovšem pro hesla v podnikových sítích, kde uživatelé pracují dennodenně. Mnoho lidí si také dává kvalitní hesla jen do těch služeb, které jsou pro ně důležité a kde si na ně dávají pozor.

Biometrika je pohodlná, navíc váže přístup na konkrétního uživatele. V podnikovém prostředí mají hesla několik nevýhod. Lidé mají tendenci si je poznačovat. Navíc je možné je i záměrně sdělit kolegům, když uživatel potřebuje záskok, čemuž biometrika účinně zabrání. Na druhé straně pro domácí uživatele je možnost někomu přístup ‚půjčit‘ mnohdy výhodná, což biometrika nedovoluje.

Konečně biometrika neumožňuje změnu hesla ani jeho svobodnou volbu. Jak si změníte otisk prstu nebo obličej, pokud dojde ke kompromitaci vašich biometrických údajů? Není to naopak výhodné pro policii i další silové složky nebo cizí špionážní agentury, kterým bude stačit přiložit zařízení k mrtvé nebo nespolupracující osobě? Jak těžké bude zanedlouho i pro běžného domácího uživatele vyrobit si 3D duplikát otisku prstu nebo obličeje pomocí stále lepších a dostupnějších 3D tiskáren?

Převzatoz časopisu Profit. Autor článku: Ondřej Ševeček, odborník na IT bezpečnost, Počítačová škola Gopas.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek