Poradna: Vyplacení náhrady mzdy u matky doprovázející hospitalizované dítě

15. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Naše zaměstnankyně byla přijata do nemocnice jako průvodce s dítětem (8 let), které bylo v nemocnici hospitalizováno, a byla uznána ošetřujícím lékařem práce neschopnou. Musíme jí tak vyplácet náhradu mzdy. Je toto prosím v pořádku? Nemělo by jí náležet ošetřovné? Matka dítěte je přece zdravá.

Dle § 191 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, tj. dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

Jedná se obecně o případy nařízené karantény, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Dle § 192 zákoníku práce přísluší zaměstnanci v době prvních 14 kalendářních dnů (bez prvních 3 dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu v souladu s § 192 odst. 2) zákoníku práce. Na ošetřovné (tzv. OČR) má zaměstnanec nárok, pokud nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, tj. především z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

V § 39 v odst. 5 jsou dále uvedeny osoby, které na ošetřovné nárok nemají. V případě, kdy byla matka dítěte přijata do lůžkové péče (dle § 25, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), a tedy hospitalizována jako průvodce v nemocnici, je po danou dobu práce dočasně neschopna (dle § 57, odst. 1 písm. c), zák. č. 187/2006 Sb.). Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Pokud tedy byla matka dítěte uznána práce neschopnou, dle zákoníku práce jí přísluší náhrada mzdy nebo platu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek