Portoriko láká investory na investiční pobídky

19. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Portoriko láká investory na investiční pobídky Portoriko je nezačleněným územím USA, nikoliv americkým státem a společnosti zde usazené neplatí americké federální daně. Výrobky vytvořené na Portoriku ale nesou nálepku Made in USA a jejich dodávky do USA jsou považovány za dodávky tuzemské. Netýkají se jich tedy žádné restrikce ve smyslu zákona Buy American nebo ve smyslu dodatečných tarifů na dodávky ocele a hliníku do USA. Portoriko současně nabízí zahraničním investorům zajímavé investiční pobídky.

Například společnosti, které své výrobky z Portorika exportují, platí po dobu 20 let (zákon č. 20 – Tax Incentives to Promote Export Services in Puerto Rico) korporátní daň jen do výše 4 % a při distribuci dividend jsou od daní a dalších poplatků osvobozeny ze 100 %. Vytvořit pracovní místa přitom za povinnost nemají. Noví residenti/investoři (zákon č. 22 – Individual Investors Act) jsou osvobozeni od daně z příjmů z dividend a výnosů z úroků.

Korporátní daň do výše 4 % platí rovněž společnosti, které se na Portoriku zabývají výrobou, vývojem softwaru a dalšími specifikovanými aktivitami. Smyslem příslušného zákona (zákon č. 73 – Economic Incentives for the Development of Puerto Rico) je podporovat rozvoj nových technologií na ostrově.

Obdobný význam má pro podnikání v oblasti turistiky zákon č. 74 (Tourism Development Act), v oblasti bankovnictví zákon č. 273 (International Financial Center Act) a v oblasti pojišťovnictví zákon č. 399 (International Insurance Act). Pro získání amerických investorských víz v rámci programu EB-5 postačí složit v případě podnikání na Portoriku 500 tis. USD, nikoliv 1 milion USD, jak je v rámci tohoto programu běžně požadováno. Navíc byla téměř celá rozloha ostrova vyhlášena tzv. Opportunity Zone, kde je možné odložit zdanění zisku z vloženého kapitálu po dobu až 8 let.

Potenciální investor však musí v případě zájmu o umístění kapitálu do této země zvažovat i jiné aspekty, než jsou investiční pobídky. Pozitivní i negativní. K těm pozitivním patří skutečnost, že na tvorbě HDP Portorika se podílí příjmy z cestovního ruchu pouze 7,5 %, příjmy ze zemědělství 0,8 % a že celých 48,2 % GDP tohoto ostrova tvoří překvapivě výrobní sektor. V rámci něho farmaceutický průmysl (44,6 %), výroba elektroniky včetně počítačů (20,2 %), chemický průmysl (19,8 %), výroba lékařských zařízení (5,4 %), produkce nápojů a tabákových výrobků (3,1 %), produkce potravin (2,4 %) a výroba elektrických zařízení (1,4 %).

Portoriko je tedy v tomto ohledu relativně průmyslově vyspělou zemí, nikoli zemí s převahou zemědělství nebo zemí závislou na turistickém ruchu. Navíc tím nejcennějším, co je na Portoriku pro investory k dispozici, je podle unisono tvrzení všech státních představitelů Portorika vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla, která pracuje za polovinu mezd vyplácených v USA.

K negativním aspektům, které je nutno při investování na Portoriku zvažovat, pak patří skutečnost, že Portoriko nemá vlastní surovinové zdroje a vše klíčové včetně fosilních paliv se tam musí dovážet. Lodní doprava na ostrov ale stojí dvakrát více než do jiných států Karibiku. Může za to zákon USA, jenž zakazuje cizím firmám přepravovat zboží mezi americkými přístavy. Portoriko je tedy v tomto ohledu na USA závislé a tato nevýhoda se pochopitelně promítne i do ceny výrobků vyvážených do USA.

Dále platí, že kilowatthodina elektrické energie stojí na Portoriku 22 centů, což je dvakrát víc než v USA. Minimální mzda je fixovaná na minimální mzdu na americké pevnině, což ale v podmínkách ostrovní ekonomiky výrazně zvyšuje náklady. Země navíc trpí vysokou nezaměstnaností a zadlužením, a v důsledku toho zde dochází k masivnímu odlivu obyvatel. Ke zhoršení ekonomické situace na Portoriku přispěl podstatnou měrou hurikán Maria, který se přes ostrov přehnal v loňském roce a výrazně poškodil infrastrukturu a zanechal obyvatelstvo ostrova dlouhé měsíce bez elektřiny a bez dodávek tekoucí pitné vody.

Současná vláda však nadále věří v postupnou obnovu hospodářství této země. Možnost zlepšení ekonomické situace vidí v miliardách dolarů, které by měly do země přitéct z federálních fondů na obnovu škod způsobených hurikánem. Uvolněno by mělo být postupně až 60 miliard dolarů, které by měly být věnovány především na obnovu infrastruktury. Další prostředky by měly být generovány prostřednictvím projektů Public-Private Partnership a v neposlední řadě by měly do země přitéct peníze zahraničních investorů.

Investice na Portoriku je tedy potřeba pečlivě zvážit, což ale neznamená, že se zde investovat nevyplácí. Důkazem toho je přítomnost zahraničních společností jako je Microsoft, Hewlett Packard, Amgen, Merck, Medtronic, Boston Scientific, Pfizer, Honeywel a řady dalších velkých firem.

Pro české firmy, stejně jako pro ostatní zahraniční společnosti, se na Portoriku nabízí možnost investovat především do výstavby hurikánem zničené elektrické sítě. Například do solárních zdrojů, pokrývajících konkrétní oblast či zajišťujících zásobování elektrickou energií pro konkrétní zařízení a provozy. Návratnost každé investice je však nutno posoudit samostatně a mít přitom na zřeteli všechny výše uvedené okolnosti. Pokud se návratnost dané investice potvrdí, může otevřít investorům vstup na trh Spojených států.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu DC (Spojené státy americké). Autor: Jiří Janíček, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek