Povodňové mapy

4. 6. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Povodňové mapy slouží k vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu povodní na celém území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém při stanovení pojistných nebezpečí a kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění v místě polohy objektu.

Vyhodnocením, zda se Vaše nemovitost nachází v povodňové oblasti, získáte informaci o reálné možnosti pojištění objektu, resp. indikaci možného navýšení ceny pojistného.

Zjištění nebezpečí výskytu povodně

Systém rizikových zón záplav vyvinula Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s Intermap Technologies v letech 2002–2003 pro účely posuzování rizika povodní svých členských pojišťoven. Na tvorbě rizikových zón se podílela i renomovaná světová zajišťovna SwissRe. Mapové podklady a datové údaje v aplikaci jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly v souladu s informacemi používanými členskými pojišťovnami ČAP.

Metodika stanovení rizikové zóny

Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s.r.o.

Redakčně zpracováno z internetových stránek ČAP.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek