Pozor na účinnost nového obalového zákona a povinnosti registrace původců obalů ve veřejném registru LUCID

12. 12. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: DE - Německo
  • Datum zveřejnění: 12.12.2018

Od 1. ledna 2019 vejde v účinnost nový obalový zákon, který upravuje povinnosti výrobců obalů a firem, které uvedly obal na německý trh. Nově se musí všichni povinní zaregistrovat v rámci centrálního kontaktního místa veřejného registru LUCID a vykazovat odpadové toky, resp. množství a typ obalů uvedených na trh, vč. uvedení příslušného kolektivního systému, kterého je firma součástí.
Povinnými jsou všichni výrobci obalového materiálu, tak i dodavatelé a obchodníci uvádějící jako první na německý trh zboží v obalech pro konečného spotřebitele – prodejní obal. Přičemž konečným spotřebitelem (uživatelem) není myšlena pouze domácnost a spotřebitel, ale i kupříkladu nemocnice, školy, hotely, řemeslníci a další. Všechny firmy uvádějící obaly na trh, se tak musí především zaregistrovat do registru LUCID, jinak oficiálně nesmí uvést balené zboží na německý trh a riskují případné sankce až do výše 200 tisíc euro.
Tato povinnost se tak týká i evropských obchodních společností exportujících na německý trh nové zboží, ale i kupříkladu online obchodů a obchodů prodávajících zásilkovým způsobem z České republiky do Německa.
Účelem nových povinností je zvýšení vymahatelnosti zákona a narovnání různého postavení firem na trhu, kdy se řada firem vyhýbala dosavadním ohlašovacím povinnostem i příspěvkům do integrovaného systému sběru odpadu. Za tímto účelem tak vznikl jednotný registr.
LUCID je veřejný registr, který shromažďuje informace o výrobcích a původcích obalových materiálů. Registr bude sloužit nejen pro úřední kontrolu, zejména pro srovnání údajů integrovaného systému s evidovanými údaji firem, ale díky uveřejnění firemních údajů je možná i kontrola povinností firem ze strany veřejnosti, či dalších firem (dodavatelů, odběratelů, konkurentů aj.).
Důležité je, že povinnost registrace v LUCID není omezena množstvím uváděných obalů na německý trh a týká se tak všeobecně všech fyzických a právnických osob bez rozdílu velikosti obratu, množství obalů aj.
Kromě toho se nově systémy zpětného odběru jednorázových nápojových obalů rozšíří také kromě piva, vody, sycených sladkokyselých limonád a alkoholických míchaných nápojů o nápojové obaly pro sycené ovocné a zeleninové šťávy.

Vypracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf
Zdroje: Verpackungsregister.org; ihk-regensburg.de; Tagesschau, 6. 9. 2018

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: