Pracovní agentury bojují s přísnějšími pravidly. Co přesně jim hrozí?

20. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Novela zákona o zaměstnanosti výrazně zpřísnila podmínky pro agentury práce. Od léta 2017 musejí nově skládat kauci ve výši půl milionu korun na účet Úřadu práce. Sílící kritiku postižených agentur politici odmítají. Úpravy prý mají za cíl zlepšit pracovní podmínky pronajímaným zaměstnancům a garantovat jim vyšší mzdy.

Česko je zemí paradoxů. Nejčastějším řešením nedostatku pracovních sil, který je pro českou ekonomiku rostoucím problémem, je pronájem zaměstnanců, tedy agenturní zaměstnávání. Zároveň se ale od července výrazně zpřísnily podmínky pro ty, kdo jej zprostředkovávají.

Zmíněné agentury využívá pro hledání pracovníků přes 70 procent zahraničních firem a zhruba 40 procent tuzemských podniků.

„Agenturní zaměstnávání je významnou alternativní možností, které využívají zaměstnavatelé při řešení krátkodobého i dlouhodobého nedostatku pracovníků. Pronájem zaměstnanců je vhodný v podstatě v každé větší výrobě nebo skladu, nejvíce je využíván v oblasti strojírenství, logistiky, automobilového průmyslu a elektrotechniky,“ říká marketingový manažer personální agentury Job Leader Czech Michal Havelka.

Výhody agenturního zaměstnávání pro zaměstnance i zaměstnavatele

„Přináší to s sebou větší flexibilitu a další výhody jak pro firmy, tak pro zaměstnance. Zaměstnavateli se sníží administrativní náročnost a nutnost hledat pracovníky vlastními silami, zároveň získá možnost flexibilně ovlivňovat počty zaměstnanců a snáze pokrýt krátkodobé projekty. Zaměstnanci zase mohou být přiřazeni k více zaměstnavatelům, což znamená více pracovních příležitostí. Personální agentury navíc velmi často nabízejí finanční zálohy,“ vysvětluje Havelka.

Administrativa spojená s náborem nových pracovních sil je pro firmy zátěží, při pronájmu zaměstnanců se byrokracii vyhnou. Personální agentura zpracovává pracovníkovu docházku, vyplácí mu mzdu, platí sociální a zdravotní pojištění, řeší absence, změny ve smlouvě, případně její ukončení, a vystavuje další potřebné dokumenty.

 

Vítězem je mafie, říká zástupce agentur

Agenturám práce nejvíce zkomplikovala život povinnost složit půlmilionovou kauci na zvláštní účet Úřadu práce. Povinnost ji zaplatit mají nejen nově vznikající, ale také existující personální agentury, které ji musí uhradit do tří měsíců od data účinnosti novely - tedy nejpozději do 31. října 2017. Jakmile dojde k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, dostane žadatel kauci zpět. 

Sílící kritika vlády a zákonodárců zní především z řad Asociace pracovních agentur. Opatření údajně dopadnou především na malé a střední firmy v oboru.  

„Tři roky trvající nerovný boj malých a středních agentur práce se sociálnědemokratickým vedením ministerstva práce a sociálních věcí, odbory, nadnárodními agenturami práce a otrokářskými mafiemi, skočil vítězstvím těch druhých a porážkou agenturního zaměstnávání v ČR jako takového,“ zlobí se prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

„Největšími vítězi novely jsou mafie. Už dvě desítky let zneužívají zaměstnance, vydávají se za agentury, podnikají na smlouvy o dílo, organizují švarcsystém, pašují cizince ze zemí mimo EU nebo rovnou obchodují s lidmi,“ stěžuje si Burkovič.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) kritiku odmítá. „Novela má právě zajistit, aby na trh vstupovaly pouze seriózní agentury, které nebudou obcházet zákon. Tedy aby tyto agentury disponovaly odpovídajícím zázemím a byly schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení,“ říká mluvčí MPSV Petr Sulek. Více v textu Soumrak pracovních agentur: Nová úprava vyvolala emoce na BusinessInfo.cz.

Co přesně je účelem úprav?

Pokud jde o zmíněné kauce, mají zamezit především účelovému zakládání pracovních agentur, jež umožňují obcházení povinnosti odvádět za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Někteří podnikatelé mají založeno více pracovních agentur a v jejich rámci přiděluji jednoho pronajímaného zaměstnance vícekrát stejnému uživateli.

„Pokud je zaměstnanec v rámci jednoho měsíce zaměstnán pro stejného zaměstnavatele, ale od několika různých agentur, nepřekračuje tzv. zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel tedy za něj nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pracovník tedy po celou dobu není účasten sociálního pojištění a nevzniká mu například nárok na nemocenské dávky, ani se odpracovaná doba nezapočítává do důchodu,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Novela ale přináší i další restrikce. „Právnické osobě, která bude bez povolení pronajímat pracovní sílu jiné osobě, hrozí pokuta od 50 tisíc do 10 milionů korun. Fyzické osobě ve stejném případě hrozí pokuta až 5 milionů korun," píše se v zákoně. Tyto sankce mají za cíl eliminovat zejména zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU na základě “smlouvy o dílo”. Ty jsou však fakticky dodávkou pracovní síly, a agenturní zaměstnávání obchází.

Nové postihy zavádí zákon také pro zaměstnavatele, kteří by porušovali práva svěřenců agentury. Až milionovou pokutou mohou být potrestáni ti, již si pronajímají zaměstnance, který je u nich na hlavní či vedlejší pracovní poměr. „V případě, že je pracovník pronajímaný u svého zaměstnavatele, může ztratit nárok na odměnu za práci přesčas. Také se mu sníží základ pro odvody. O peníze tak přichází stát i zaměstnanec,” vysvětluje Vaněk.

Stejně drastickou pokutu může inspekce práce udělit také v případě, že zaměstnanci agentury budou platově diskriminováni. Sankce hrozí i v případě, že uživatel uvede nepravdivé údaje v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance.

Pokud jde o povolení k činnosti, jíž vykonávají, může se naopak agenturám ulevit. Do léta 2017 musely žádat každé tři roky o udělení povolení ke zprostředkování. Podle současné úpravy sice poprvé získají povolení také jen na tři roky, ale pokud jim během těch tří let nebude odebráno, dostanou jej podruhé na dobu neurčitou.

Agenturní zaměstnávání v Česku vzkvétá. Za posledních pět let se zvýšil počet pronajímaných zaměstnanců o více než 60 procent na 270 tisíc lidí. Změní tento trend současná novela zákona o zaměstnanosti?

Podrobné informace k dané problematice najdete v textu Využití služeb agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele

 

Jakub Procházka
S využitím tiskové zprávy společnosti Tigra

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek