Praha 5 pro konkurenceschopnost

22. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Cílem každé rozumné samosprávy je učinit obec místem příjemným k životu a užitečným k podnikání. Některé obce mají k tomu předpoklady již od přírody, jiné si je musí samy vybudovat. Ale popravdě, sebelepší zděděná pozice vám bude nanic, nepochopíte-li dobu, ve které žijete, a nedokážete-li rychle na změny reagovat.

K tomu potřebujete informace. Na Praze 5 systematicky spolupracují s jednotlivci i s organizacemi, které dokážou pomoci rozvíjet Pětku jako konkurenceschopnou oblast hlavního města. A jsme u klíčového slova. Konkurenceschopnost je schopnost prosadit se v porovnání s ostatními. V pražském měřítku to znamená, aby bylo zajímavější otevřít si obchod třeba na Andělu než na Palmovce, v republikovém, aby šikovní lidé hledali uplatnění v Praze kvůli její přitažlivosti, a ne jenom proto, že je hlavním městem, v evropském pak být konkurencí minimálně sousedním metropolím. Nikdo neexistuje ve vzduchoprázdnu. Při tvorbě strategie rozvoje je dobré vědět, jak je na tom s konkurenceschopností Česká republika a co z toho plyne pro ty z nás, kteří daný stav chtějí zlepšit.

Globální žebříček

Světové ekonomické fórum sestavuje od roku 1979 každoroční žebříček globální konkurenceschopnosti. Ten letošní byl představen na konferenci Konkurenceschopnost ČR v roce 2017 – Smart city / Smart region, kterou městská část Praha 5 spolupořádala. Co jsme se tedy dozvěděli o naší zemi jako celku? Potřebovali bychom, slušně řečeno, popostrčit. Ale vzhledem k tomu, že to za nás nikdo neudělá, musíme máknout. Proč? Protože jsme sice na pěkném 31. místě, ale na něm zůstáváme již třetím rokem. A je to české maximum v tomto hodnocení.

Na stejném místě jsme byli již v období 2009/2010, pak to šlo s námi z kopce, v letech 2013/2014 jsme klesli až na 46. místo. Nyní jsme tedy zpět, ale uspokojení by bylo špatné. Podíváme-li se totiž na porovnání našeho výkonu s průměrem zemí evropské patnáctky, tedy měnové unie plus Velké Británie, Dánska a Švédska, tak jsme diplomatickou řečí studie sice zpět na rovnovážné pozici, ale ve skutečnosti to znamená, že se nepřibližujeme průměru.

Ani nevzdalujeme a třeba Poláci, Slováci či Slovinci zůstali letos za námi, ale to je slabá útěcha. Zvláště když jedním z ukazatelů, který se podílí na stagnaci České republiky, je technologická připravenost. Že druhou brzdou větší konkurenceschopnosti země je infrastruktura, asi nikoho nepřekvapí. Letošní The Global Competitiveness Report zahrnuje 140 zemí celého světa, které dohromady tvoří 98 % světového HDP.

Hlavními tématy, na která se hodnocení zaměřuje, je jednak desetileté výročí finanční krize a s tím související otázka stability finančního sektoru, dále bere v úvahu problematiku inovací jako schopnost zemí reinvestovat zisky do budoucích technologických pokroků a v neposlední řadě se soustředí na problematiku práv zaměstnanců, která by neměla být omezována s potřebnou flexibilitou pracovního trhu.

Praha 5 je významná část hlavního města České republiky.
Pro nás je velmi důležité umět získávat, analyzovat a zpracovávat informace, které povedou
k větší atraktivitě pětky. Chceme být místem příjemným k životu a užitečným pro byznys.

Průmysl 4.0

Prostupujícím tématem hodnocení globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra je čtvrtá průmyslová revoluce. Proto je dobré, že mezi pozitivně hodnocené stránky českého hospodářství patří inovace a vyspělost podnikatelského prostředí. Z letošního hodnocení české konkurenceschopnosti plyne, že celkově zaznamenává Česká republika nepatrné zlepšení v mnoha oblastech, avšak z pohledu mezinárodní dynamiky jsou tyto pohyby zanedbatelné, tedy stagnujeme.

Pokud chceme, a my jistě chceme, abychom se přiblížili vyspělým evropským zemím, je nutné zaměřit se na strategické aspekty konkurenceschopnosti, jako jsou inovace, technologická připravenost a infrastruktura. A právě tímto směrem chceme jít i na Praze 5.

I proto jsme hostili v naší městské části konferenci, na níž kromě představení letošního The Global Competitiveness Report byly prezentovány i praktické příklady úspěšného řešení smart city: tedy přesně cesty, kudy se může ubírat samospráva a veřejná správa, chce-li zlepšit postavení českého hospodářství ve světě.

Za stav naší konkurenceschopnosti mohou samozřejmě nejen ekonomické subjekty, ale i my ostatní, kteří pro ně vytváříme podmínky ve veřejném prostoru. Na naší schopnosti nabídnout správnou vizi, dokázat pro ni soustředit podporu veřejnosti a umět vše dotáhnout do konce, záleží, zda se české hospodářství pohne rychleji, nebo bude jen z podhledu kopírovat své šťastnější evropské partnery.

Mladý a dynamický americký prezident John F. Kennedy na počátku šedesátých let svou již památnou výzvou dokázal motivovat svoji zemi intelektuálně, organizačně i ekonomicky k velkému výkonu. Přesvědčil Ameriku, že rozhodnutí letět na Měsíc je jen začátkem cesty a že po této cestě jeho země půjde ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné. Měli bychom všichni uvažovat stejně, v prvé řadě současní politici. Měli bychom přemýšlet, co dnes znamená letět na Měsíc. Jistě, Praha 5 není USA. Ale chceme-li příklad bližší nejen geograficky, je tu, respektive byl tu, Baťův Zlín.

Bez technologií se nepohneme

Praha 5 se nebojí nových technologií a hledá cesty, jak je využít. V technologiích můžeme zbytečně utopit spoustu peněz, nebo naopak je můžeme využít k získání náskoku před konkurencí. Bez propojení technologií, chytrých řešení a veřejné správy se ale nemůžeme hnout kupředu, ani jako obce, ani jako společnost. Praktické příklady smart city existují již i u nás, na naší konferenci je představil například místostarosta Písku Josef Knot.

Jak zdůraznil i partner KPMG Česká republika Zdeněk Tůma, města jsou důležitým zdrojem inovací a technického pokroku. Shrneme-li naše setkání s globálním hodnocením konkurenceschopnosti od Světového ekonomického fóra, pak díky. Víme, jak na tom jsme a kudy bychom se měli vydat. Hloupý Honza bývá odměněn za ležení na peci jen v pohádkách, a to ještě v těch špatných. Ve skutečném životě 21. století získá půlku království chytré město. Takové, jaké chceme mít u nás na Praze 5.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku Jan Trojánek, radní městské části Praha 5.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek