Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2018 (částky 91–94 Sb./25 Sb. m.s.)

3. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

motiv článku - Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 35. týden 2018 (částky 91–94 Sb./25 Sb. m.s.) Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 27. srpna do 2. září 2018 (35. týden). V tomto týdnu bylo publikováno např. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

35. týden – 27. srpen až 2. září 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 94 rozeslaná dne 31. 8. 2018

192/2018
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Plné znění částky 94 (28 kB)

Částka 93 rozeslaná dne 31. 8. 2018

191/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k novele zákona o důchodovém pojištění

Plné znění částky 93 (89 kB)

Částka 92 rozeslaná dne 29. 8. 2018

190/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

189/2018
Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

 

Plné znění částky 92 (1 MB)

Částka 91 rozeslaná dne 29. 8. 2018

188/2018
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

187/2018
Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Plné znění částky 91 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 29. 8. 2018

39/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

38/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke Curaçao

Plné znění částky 25 (417 kB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek