Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 1. týden 2011

10. 1. 2011 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

1. týden – 3. až 9. ledna 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 1, rozeslaná dne 7. ledna 2011

4/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

3/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

2/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Plné znění částky 1

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek