Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 2. týden 2012

16. 1. 2012 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

2. týden – 9. až 15. ledna 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 3, rozeslaná dne 13. ledna 2012

14/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

13/2012
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

Plné znění částky 3

Částka 2, rozeslaná dne 10. ledna 2012

12/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola

11/2012
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky

10/2012
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

9/2012
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Plné znění částky 2

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek