Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 21. týden 2010

31. 5. 2010 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

21. týden – 24. až 30. května 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 57, rozeslaná 26. května 2010

162 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

163 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 20. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek