Představení první české nanodružice na MD ČR

23. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V úterý 21. června byla na Ministerstvu dopravy ČR představena odborné veřejnosti a médiím první česká technologická nanodružice VZLUSAT-1, jejímž úkolem je ověřit nové technologie a výrobky na orbitě Země. Družice byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci s českými komerčními firmami a českými univerzitami.

Na financování vývoje a vypuštění družice se podílí Technologická agentura České republiky v rámci programu Alfa. Nanodružice VZLUSAT-1 o hmotnosti 2kg bude v roce 2016 vynesena na oběžnou dráhu do výšky 475km v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími 50 nanodružicemi standardizované platformy CubeSat.

Václav Kobera (MD ČR) jakožto představitel instituce, do jejíž gesce koordinace kosmických aktivit spadá, přivítal na 50 účastníků akce a ve svém úvodním slově poděkoval všem zúčastněným stranám za příkladnou spolupráci. Družici představili ředitel VZLÚ Josef Kašpar a hlavní řešitel Vladimír Dániel (VZLÚ), který pak ve své prezentaci kromě odborného popisu družice představil celý její řešitelský tým.

O zapojení studentů do projektu hovořili též zástupci univerzit, rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a doc. Jiří Masopust z Elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni. Petr Bareš z Czech Space Alliance ocenil spolupráci komerčních firem na tomto projektu a nastínil možná komerční využití přístrojů testovaných na družici. Zástupce TA ČR Martin Bunček pogratuloval k sestavení družice a vyjádřil radost nad viditelným pozitivním výsledkem podporovaného projektu z veřejných financí. 

Dr. Vladimír Dániel (VZLÚ, hlavní řešitel projektu) vedle inženýrského modelu družice VZLUSAT-1. Foto TC AV.


Představení družice moderovali Silvana Jirotková (CzechInvest), která také krátce prezentovala zahajující projekt pro začínající firmy ESA BIC Prague a Pavel Habarta (TC AV ČR), který na závěr pohovořil o aktivitě ESA TT Broker, jež umožňuje českých subjektům využít stávající kosmické technologie pro pozemní komerční využití.

V příloze je k dispozici prezentace z představení družice (2,8 MB).

Upravená tisková zpráva Technologického centra akademie věd (TC AV).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek