Přehled zahraničních obchodních komor působících v ČR

2. 10. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Přehled zahraničních obchodních komor působících v ČR Přehled obchodních komor působících v České republice obsahující základní informace o těchto subjektech. Vždy je uvedena kontaktní adresa. Dále (jsou-li k dispozici) též telefonický, faxový a e-mailový kontakt. Prezentuje-li se komora na internetu, je uveden též aktivní odkaz na webové stránky. Řazeno dle kontinentů.

K podzimu 2018 bylo na území České republiky evidováno přes 150 různých zahraničních (mezinárodních) obchodních komor, které se navzájem liší rozsahem i úrovní svých služeb a také ukotvením v českém zákoně. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělovalo souhlas ke zřízení těch komor, které vznikly na základě zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento souhlas však už v současnosti není nutný, takže jako zahraniční či smíšená komora mohou fungovat i společnosti, které neprošly žádnou kontrolou státních orgánů ani nejsou s ministerstvem v žádném styku.

Následující seznamy obchodních komor zpřehledňují subjekty vzniklé ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě § 49 zákona č. 42/1980 Sb. (jedinou výjimkou je mezinárodní nezisková organizace ICC). Komory podle zákona č. 42/1980 Sb. nejsou organizace založené ministerstvem, nejsou rozpočtovými, ani jinými organizacemi ministerstva a nejsou nijak napojeny na státní ani jiný veřejný rozpočet. Rovněž na ně není delegována žádná pravomoc ministerstva, respektive státu.

Portál BusinessInfo.cz není s uvedenými obchodními komorami v žádném bližším spojení. Informace o kontaktech pocházejí z veřejných zdrojů. Redakce portálu BusinessInfo.cz nenese žádnou odpovědnost za charakter a úroveň služeb poskytovaných těmito komorami.

Obchodní komory, které nevznikly ve spolupráci s ministerstvem, lze dohledat například v obchodním rejstříku.

Rychlý odkaz na seznam komor: www.businessinfo.cz/obchodni-komory

Globálně zaměřená komora

Mezinárodní obchodní komora (Česká republika) / International Chamber of Commerce Czech Republic (ICC)
adresa (sídlo a kancelář spolu): Thunovská 12, Praha 1, Malá Strana, 118 00
tel. a fax: 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
internet: www.icc-cr.cz
poznámka: Mezinárodní obchodní komora je jedinou celosvětovou obchodní organizací reprezentující podniky všech sektorů ze všech koutů světa.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek