Přehledně zpracovaná dokumentace BOZP může ušetřit i statisíce

7. 7. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

O dokumentaci BOZP a PO často uvažujeme jen jako o zákonné nutnosti, která je předepsaná, a která musí být dobře vedená hlavně v případě, že se u vás objeví inspekce bezpečnosti práce. Tato dokumentace však neslouží jenom jako několik papírů pro úřady či jako samoúčelná povinnost.

Pokud totiž s kvalitně provedenou dokumentací umíte pracovat, ušetříte nejen na případných pokutách, ale také na úrazech, poškození strojů a dalších nepříjemných situacích. Kvalitně provedená dokumentace BOZP a PO je navíc jedním ze základních dokumentů, které potřebujete na celkový audit efektivity a hygieny práce a odstraňování rizik BOZP. Hodilo by se téměř říci „dobrá dokumentace nad zlato“. Jaké jsou tedy výhody řádně a podrobně zpracované dokumentace?

Prevence sankcí SUIP

Jak už jsme naznačili v úvodu, sankce od Státního úřadu inspekce práce mohou jít až do milionu korun. Jelikož výroční zpráva SUIP za rok 2014 nebyla v době sepsání tohoto článku k dispozici, můžeme se orientovat podle čísel z roku 2013, ze kterých je patrné, že SUIP daného roku udělil pokuty v celkové výši kolem 20 000 000 Kč. Největší část z těchto sankcí se týkala oboru stavebnictví, dlouhodobě nejrizikovějšího odvětví z hlediska BOZP.

Ze zpráv SUIP bohužel není možné přesně vyčíst, kolik pokut bylo uděleno čistě za chyby v dokumentaci, nicméně dobře víme, že v případě závažných chyb v dokumentaci či její úplné absenci může jít pokuta u rizikových pracovišť až do jednoho miliónu korun.Nezapomínejme, že dokumentací BOZP se rozumí také záznamy o povinném školení zaměstnanců, používání osobních ochranných pracovních pomůcek a další povinné náležitosti.

Jasné shrnutí rizik BOZP

Řízení a eliminace rizik BOZP je dlouhodobý proces, který téměř nikdy nekončí, nicméně díky kvalitně zpracované dokumentaci můžete učinit první krok na cestě ke kontrole jevů, které mohou ohrozit vaše zaměstnance na zdraví i životě. Již během auditu BOZP dokážete značné množství rizik pojmenovat a zároveň učinit první opatření k jejich nápravě. Z dobré dokumentace BOZP navíc bez problému vyčtete jasné priority, kterým je třeba se věnovat.

Získáte přehled o činnosti zaměstnanců a jejich vzdělávání

Mají všichni vaši zaměstnanci za sebou povinná pravidelná školení a jsou řádně poučeni pro své pracovní úkoly? Pokud máte pár zaměstnanců, většinou nebývá problém si takové věci pamatovat, nicméně u komplexnějších provozů stačí 10 a více pracovníků, aby nastal zmatek, kdo je vlastně na co proškolen. Jakmile jsou však všechny instruktáže řádně zaznamenávány do dokumentace BOZP není důvod k jakýmkoliv nejasnostem. Podle takového přehledu školení můžete naplánovat i další vzdělávání zaměstnanců nebo s dostatečným předstihem připravit harmonogram případného přeškolení.

Zvýšení efektivity firmy

Tento bod se nejlépe projeví u společností, které se orientují na jakoukoliv výrobu. Zvýšení efektivity je komplexní strategie, při jejímž plánování není vhodné cokoliv opomenout, zejména ne bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců. Dobrá znalost pracovních postupů a rizik BOZP umožní správně určit místa, na kterých je třeba zapracovat, ať už jde o komunikaci, dovednosti zaměstnanců, pracovní nástroje či organizaci případných směn a harmonogramu pracovních činností vůbec. Dobrá dokumentace BOZP je tak výborným odrazovým můstkem ke složitému úkolu zlepšování efektivity provozu.

Celková výše úspor může jít i do desítek milionů Kč

Pokud si všechny tyto oblasti sečteme pod sebe, vychází nám, že v ideálním případě můžeme na celkových úsporách získat i několik desítek milionů korun ročně (samozřejmě hlavně v případě velkých výrobních závodů), pokud se podaří optimalizovat celý proces fungování firmy v souladu s pravidly BOZP a za použití opatření, které s BOZP minimálně souvisejí, pokud z ní přímo nevyplývají.

Jaké jsou možnosti?

Ty tam jsou doby, kdy bylo nutné vést celou dokumentaci bezpečnosti práce ručně a pracně ji pravidelně doplňovat a následně vždy dodat na všechny pobočky nebo výrobní závody firmy. Díky tomu se dnes běžně setkáte s možností vedení celé dokumentace BOZP nejen v tištěné, ale i elektronické formě, u které si můžete být jisti, že bude vždy aktuální. Nemusíte dokonce ani investovat prostředky do interních specialistů na BOZP, kteří se budou o příslušnou administrativu starat.

Vše se dá vyřešit poptávkou u externí společnosti na bezpečnost práce, která nejenom zajistí kvalitně připravenou dokumentaci BOZP, školení zaměstnanců nebo třeba dokumentaci požární ochrany, ale navíc za vás sleduje veškeré změny v legislativě a vy tak máte jistotu, že nikdy žádnou z povinných částí nezanedbáte.

Připraveno podle materiálů portálu Bozp.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek