Prezentace českého obranného průmyslu v Pobřeží slonoviny

9. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Prezentace českého obranného průmyslu v Pobřeží slonoviny Ředitel odboru průmyslové spolupráce ministerstva obrany Tomáš Kopečný, společně s početnou podnikatelskou delegací, představili ve dnech 18. – 21. března 2018 v Abidjanu přední společnosti českého obranného průmyslu v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED.

Ředitel Tomáš Kopečný doprovázený zástupci ministerstva obrany České Republiky p. Vilémem Hanušem a Martinem Rieglem, dorazili do Abidjanu ve večerních hodinách dne 18. března 2018 společně se zástupci společností Defcon, Česká Zbrojovka Uherský Brod, Excalibur International, Excalibur Army, Sellier&Bellot, Retia, Lom Trade Praha a SVOS.

Pracovní program delegace ředitele Kopečného, v doprovodu velvyslankyně ČR v Ghaně Margity Fuchsové, byl zahájen 19. března 2018 setkáním s náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Pobřeží slonoviny p. TOURE SEKOU. Po výměně zdvořilostních frází představil ředitel Kopečný formou stručné prezentace všechny české společnosti, kteří ho na misi provázeli, ale schůzky samotné se neúčastnili. Náčelník generálního štábu v reakci na prezentaci sdělil, že tato návštěva přichází v době, kdy ozbrojené síly Pobřeží slonoviny potřebují obnovit a modernizovat svůj zbrojní arzenál.  

V následné diskuzi se projednávaly otázky financování případných dodávek prostřednictví dlouhodobých úvěrů u českých bank a reference českých firem v jiných afrických zemích. Náčelník generálního štábu se také velmi zajímal o možnost školení pilotů z Pobřeží slonoviny na obsluhu a řízení helikoptér Mi-24 a Mi-26 v ČR. Nabídka školení jak formou výcviku na trenažéru tak i praxí na helikoptérách byla velmi vítána.

Závěrem ředitel Kopečný nabídl možnost pozvání p. Toure Sekou na Mezinárodní výstavu vybavení vojenských jednotek FUTURE FORCES FORUM, která se koná 17.–19. 10. 2018 v Praze a která by mohla být benefitem pro ozbrojené složky Pobřeží slonoviny. P. Sekou požádal o oficiální pozvání ze strany ministerstva obrany a o možnost setkání s náčelníkem generálního štábu ČR během návštěvy této výstavy.

Koktejl pro ozbrojené síly Pobřeží Slonoviny

Koktejl pro ozbrojené síly Pobřeží slonoviny

Ve večerních hodinách stejného dne byla v prostorách reprezentativního salónku hotelu Sofitel uspořádána recepce pro pozvané hosty z řad ozbrojených složek Pobřeží slonoviny. Recepci zahájila velvyslankyně ČR v Ghaně M.Fuchsová krátkým proslovem, ve kterém ocenila úsilí vlády Pobřeží slonoviny při zajištění bezpečnosti a stability v celém regionu západní Afriky a zdůraznila, že ČR má eminentní zájem na eliminaci hrozeb jako je terorizmus, extrémismus a nelegální obchod se zbraněmi.

Zmínila příspěvek ČR k mírotvorným silám Evropské Unie v Mali a připravenost českého obranného průmyslu pomoci také Burkině Faso, Ghaně , Mali a Nigeru vylepšit jejich vojenské možnosti. Následoval projev ředitele Kopečného, který hosty přivítal  tím, že vyzdvihl smysluplnost a význam těchto zahraničních misí pro obchodní příležitosti na obou stranách a poznamenal, že ČR spolupracuje s mnoha jinými africkými zeměmi a věří, že právě tato mise napomůže rozvoji spolupráce.

Mise ředitele Kopečného pokračovala následující den setkáním s náměstkem ministra obrany p. Paul Malan. Během rozhovoru byly zmíněny:

 • požadavky na výcvik pilotů pro 4 helikoptéry Mi-24, pro dopravní letouny AN-XX a CASA C-XX – celkem asi 50 lidí
 • záměr postavit leteckou základnu na místě bývalé základny OSN, ve městě DALOA, cca 300km od Abidjanu – rozpočet 10 mil. EUR
 • záměr postavit 2 velká kasárna pro cca 700 vojáků, cca 40 km od Abidjanu
 • záměr v blízké době vyzbrojit a vybavit kontingent 250 vojáků v rámci stabilizační mise Organizace spojených národů MINUSMA (United Nations   Multidimensional Integrated Stabilisation Mission) v Mali
 • požadavky na výstroj a výzbroj pro 40 tis. příslušníků ozbrojených sil včetně gendarmerie s tím ale, že chtějí výrobu přenést do Pobřeží slonoviny a zavést vlastní výrobu s využitím vlastních surovin – jedná se zejména o munici, lehce a těžce obrněná vozidla pro armádu
 • záměr vytvořit ve spolupráci s Francií do konce roku 2018 regionální školu boje proti terorizmu, rozpočet je 33 mld. CFA (tzn. 45 mil. EUR) – existují požadavky na vybudování infrastruktury, místa na standardní výcvik a místa pro výcvik speciálních jednotek  
Prezentace na ministerstvu obrany Pobřeží Slonoviny

Prezentace na ministerstvu obrany Pobřeží slonoviny

Po schůzce byla uspořádána prezentace českého obranného průmyslu za účasti vysokých představitelů pozemních, vzdušných a námořních sil, odborů logistiky a informačních technologií a dále za přítomnosti zástupců speciálních složek CCDO (Centre de Coordination des Decisions Operationnelles) a Gendarmerie. Obranný průmysl ČR byl prezentován společnostmi Česká Zbrojovka Uherský Brod – výrobce malých střelných zbraní, Excalibur International – sdružení firem z českého a slovenského obranného průmyslu, Excalibur Army – výrobce obrněné techniky, Sellier&Bellot – výrobce střeliva, Retia – dodavatel radarové techniky a detekční technologie, Lom Trade Praha – poskytovatel jak generálních oprav vrtulníků, tak i výcviku pilotů a společnost SVOS – výrobce pancéřování vozidel.

Prezentace se setkala s velkým zájmem a náměstek ministra P.Malan výjádřil několik postřehů:

 • chtějí zahájit jednání o Memorandu o Porozumění (MoU) mezi ministerstvy ČR a Pobřeží slonoviny – klíčové bude možnost výměny informací zvláště v oblasti výcviku personálu a transfer technologií a zkušeností
 • mají zájem o modernizaci BM21 a RM70
 • vzhledem k omezeným finančním zdrojům budou potřebovat pomoc českých finančních ústavů s financováním dodávek
 • očekávají pružné dodací termíny v závislosti na okamžitých potřebách armády a finančních zdrojích
Prezentace pro vzdušné síly Pobřeží Slonoviny

Prezentace pro vzdušné síly Pobřeží slonoviny

V odpoledních hodinách 20. března 2018 proběhla prezentace českého obranného průmyslu pro vzdušné síly Pobřeží slonoviny na jejich vojenské základně BOUAKE. Českou delegaci složenou z představitelů společností Defcon, Retia a Lom Trade Praha přivítal zástupce náčelníka vzdušných sil plukovník-major BLEOU EHUI ROGER KACCIAN a velitel základny plukovník KOUAHO N´GUETTA JULIEN společně s veliteli sekcí informační technologie a telekomunikace, výcviku pilotů, technického vybavení, servisních služeb a financí.

České firmy se ve svých prezentacích zaměřily především na možnost spolupráce při ochraně a monitorování hranic, na boj proti terorizmu a na možnost údržby a generálních oprav stávající letecké flotily. V rámci prezentace byl také představen letoun L-39NG a představitelé letecké základny byli také pozváni na výstavu FUTURE FORCES FORUM do Prahy, kde bude tento letoun představen při cvičných letech.  

Plukovníka Kouaho nejvíce zaujala možnost školení vlastních pilotů u společnosti Lom Praha stejně jako nabídka generálních oprav helikoptér Mi-24. Zajímala ho hlavně možnost profinancování tohoto školení s využitím odložené splatnosti z důvodu omezených finančních prostředků. Plukovník Kouaho ocenil pozvání na výstavu, které se rád zúčastní, pokud na ni bude oficiálně pozván.       

Na středu 21. března 2018 bylo připraveno krátké zpestření této mise v podobě návštěvy bývalého hlavního města kolonie Pobřeží slonoviny Grand Bassam.

Návštěva Grand Bassam

Návštěva Grand Bassam

Velvyslankyně M. Fuchsová se v dopoledních hodinách sešla s vrchním ředitelem bilaterálních vztahů Amb. Louis L. B. Bony (Directeur Général de la Cooperation Bilaterale).

 • Velvyslankyně informovala o průběhu návštěvy delegace ministerstva obrany, o jednáních na ministerstvu obrany, vnitra a na generálním štábu a vzdušných silách. Ocenila, co Pobřeží slonoviny dělá pro bezpečnost a stabilitu v regionu a dále informovala o stavu procesu otevření honorárního konzulátu ČR v Abidjanu a poděkovala za dosavadní součinnost.
 • Ředitel Bony přivítal tuto misi do Abidjanu, po úvodních zdvořilostech zmínil, že nejvyšší místa v zemi mají zájem o dlouhodobé partnerství s ČR na poli bezpečnosti. Na stole je řada projektů, na kterých je možné spolupracovat. Boj proti terorismu je pro Pobřeží slonoviny nejvyšší prioritou.
 • Podle ředitele Bony nesmíme zapomenout také na vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství a infrastrukturu. V této souvislosti požádal, zda by ČR nezvážila možnost poskytnutí Pobřeží slonoviny program vládních stipendií. Dále poznamenal, že vztahy Pobřeží slonoviny se střední a východní Evropou na svůj boom teprve čekají. Vyjádřil nutnost na našich vztazích dále pracovat. Ministerstvo zahraničních věcí Pobřeží slonoviny by velmi rádo vztahy s Ministerstvem zahraničních věcí ČR smluvně upravilo, např. prostřednictvím smlouvy o porozumění (MoU).
 • velvyslankyně Fuchsová přiblížila různé formy stipendií, které ČR, resp. české vysoké školy nabízí. Stejně jako u smlouvy o porozumění přislíbila na stipendiích pracovat. Dále pak informovala o nejbližší plánované cestě pracovníků ministerstva vnitra ČR a zastupitelského úřadu ČR v Akkře do Pobřeží slonoviny v souvislosti s monitoringem česko-italského projektu na reintegraci migrantů, který v zemi realizuje agentura Spojených Národů pro uprchlíky (UNHCR).

Posledním bodem programu návštěvy ředitele T.Kopečného, za účasti delegace ministerstva obrany a velvyslankyně ČR v Ghaně M.Fuchsové bylo setkání s ministrem vnitra p. SIDIKI DIAKITE. Ministr zdůraznil potřebu přímého zastoupení ČR v Pobřeží slonoviny z důvodu usnadnění bilaterárních výměn. Paní velvyslankyně pana ministra ujistila, že proces zřízení honorárního konzulátu ČR v Pobřeží slonoviny je již v procesu a navržený kandidát na honorárního konzula p. MORY DIANE, by měl být schválen v krátké době.

Velvyslankyně Fuchsová dále ministra informovala o aktivní účasti ČR ve společném projektu Evropské Unie a Spojených Národů při legalizaci občanů bez národní příslušnosti, kteří se hlásí k příslušnosti Pobřeží slonoviny hlavně v západní oblasti země. Součástí projektu je také začleňování těchto obyvatel do společnosti a vytváření pracovních míst s cílem zabránit případné emigraci do zemí EU.

Setkání s ministrem vnitra Pobřeží Slonoviny

Setkání s ministrem vnitra Pobřeží slonoviny

Pan ministr Diakite tuto aktivitu vysoce ocenil a zmínil také další priority svého ministerstva:    

 • kontrola hranic s cílem identifikovat každého člověka překračujícího hranice
 • dodávky vybavení pro policii a speciální síly CCDO (uniformy, helmy, pistole, munice, neprůstřelné vesty, štíty, slzný plyn)
 • výměna speciálních agentů pro účely tréninku vlastních sil (dobře trénovaní agenti jsou klíčem k efektivním policejním silám)

Vzhledem k velkému zájmu ze strany vrcholných představitelů složek ministerstva obrany a ministerstva vnitra Pobřeží slonoviny o produkty a služby nabízené představiteli českých firem a díky nabídkám k účasti na konkrétních projektech, lze předpokládat, že mise splnila svůj účel a mohla by být začátkem perspektivní a dlouhodobé spolupráce s partnery v Pobřeží slonoviny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek