Prezentace zemědělství Ghany v České republice

20. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Prezentace zemědělství Ghany v České republice Ministr zemědělství Ghany Dr. Owusu Afriyie Akoto, společně s početnou podnikatelskou delegací, navštívil ve dnech 7. – 11. dubna 2018 Českou republiku v rámci Incomingové mise PROPED, s cílem prezentovat možnosti vzájemné spolupráce v zemědělském sektoru obou zemí.

Ministr Akoto, doprovázený svou manželkou a zástupci ministerstva zemědělství Ghany, dorazil do Prahy v odpoledních hodinách dne 7. dubna 2018 společně se zástupci společností National Food Buffer Stock Company (NAFCO), Cudjoe Abimash Engineering Services Ltd., Plantation Resources Ltd., Sapholda Ventures Ltd., GAPL a novináři z Daily Graphic (Graphic Communications Group Ltd.). Vzhledem k opožděnému příletu ministra, se již nestihl realizovat program připravený pro první den návštěvy, a to prohlídka Chovatelského Družstva Impuls v Bohdalci, kde se měly prezentovat inseminační možnosti pro chov kvalitního jatečního a mléčného skotu v Ghaně. Delegace se pouze přesunula z Prahy do Brna, k návštěvě výstavy TECHAGRO 2018.

vv Čr v Ghaně M.Fuchsová, ministr Akoto,vv Ghany v ČR V.Hesse, R.Klepáč z BVV

ČR v Ghaně M.Fuchsová, ministr Akoto,vv Ghany v ČR V.Hesse, R.Klepáč z BVV

Neděli 8.dubna, zahájil ministr Akoto pracovní snídaní s ministrem zemědělství České republiky panem Jiřím Milkem. Oba ministři diskutovali současný stav zemědělství a možnosti vzájemné spolupráce. Ministr Akoto hovořil o plánech ghanské vlády obsažených v tzv. Manifestu, kde jednou z priorit je rozvoj zemědělství.

Vyjádřil přesvědčení, že jeho návštěva přinese pozitivní výsledky v oblasti mechanizace zemědělství. Ministr Milek uvedl, že jeho ministerstvo je připraveno ke spolupráci v celé řadě odvětví. Závěrem ministr Akoto pozval ministra Milka k reciproční návštěvě Ghany.

Pracovní program ministra Akoto pokračoval účastí na Česko-Ghanském Agri-Food business fóru, které bylo zorganizováno s cílem představit dosavadní úspěchy vzájemné spolupráce firem z Ghany a České republiky a současně prezentovat ghanské zemědělství z hlediska jeho možností, potřeb a příležitostí pro potenciální české exportéry a investory.

Fóra se kromě ghanské delegace zúčastnili zástupci společností AGROSERVIS PAVEL ŠÁLEK s.r.o., BAUER TECHNICS a.s.,představitelé ministerstva zemědělství České republiky, České Exportní Banky, Česko-Ghanské obchodní komory, novináři a další pozvaní hosté. Fórum zahájil ministr společně s velvyslankyní České republiky v Ghaně, paní Margitou Fuchsovou a velvyslankyní Ghany v České republice, paní Virginií Hesse.

Česko-Ghanské Agri-Food business fórum

Česko-Ghanské Agri-Food business fórum

Ministr Akoto ve svém zahajovacím projevu ocenil zejména 60 let vzájemné spolupráce v zemědělství, kdy synonymem traktoru pro Ghaňany je česká značka „ZETOR“. Naopak litoval, že tato návštěvy ministra zemědělství následuje až po 20-ti letech od poslední návštěvy ministra zemědělství Ghany v České republice. V další části projevu pak prezentoval následující možnosti pro české investory:

  • produkce drůbežího masa – Ghana ročně dováží drůbeží maso za více než 350 mil. EUR, především z Číny a USA. Ministr vybídl k investicím do produkce drůbežího masa, vajec, ale také k dovozu kvalitního krmiva.
  • mechanizace zemědělství – Ghana usiluje o soběstačnost v produkci rýže a kukuřice a k tomu potřebuje obdělat spoustu zemědělské půdy. Potřebnou mechanizaci hledá jak v České republice, tak i v Indii a Brazílii – je proto reagovat co nejrychleji. Ministerstvo zemědělství Ghany má připraven dotační program pro drobné zemědělce a zemědělské komunity, aby strojní vybavení bylo dostupné co největšímu počtu zemědělců.
  • investice do zemědělské půdy – Ghana uvádí pouze 12% kultivované zemědělské půdy z celkového půdního fondu. Kromě výše zmíněné mechanizace, potřebuje dále kvalitní hnojivo, technologii zavlažování a pro skladování úrody pak příslušné haly, sušičky a sila.
Ministr Akoto a zastupitelé Vlčnova

Ministr Akoto a zastupitelé Vlčnova

Velvyslankyně Fuchsová seznámila delegáty se současným příznivým hospodářským vývojem v Ghaně a krátce zmínila i dva hlavní programy současné vlády: „One district, one factory“ a „Planting for food and jobs“. Vyzvala české firmy, aby se chopily příležitostí v Ghaně, která je vstupní branou na trhy zemí západní Afriky, kdy nedávno byla podepsaná dohoda o volném pohybu zboží v rámci ECOWAS, která umožňuje zahraničnímu investorovi v Ghaně prodat až 75% vyrobeného zboží na okolní trhy.

Přivítala také představitele obce Vlčnova, kterou v roce 1963 navštívil první ministr zemědělství Ghany. Ghanská velvyslankyně Hesse pak upozornila na investiční instituce, které pomáhají zahraničním investorům při vstupu na ghanský trh. Jedná se zejména o Ghana Investment Promotion Centre, Free Zone Board a Ghana Export Promotion Authority. Zmínila také pokračující jednání k podpisu Dohody o spolupráci mezi ministerstvy průmyslu a obchodu obou zemí. Business fórum pokračovalo projevem zástupkyně ministerstva zemědělství sl.Terezy Černé, která představila ghanským podnikatelům hlavní trendy a produkty českého zemědělství a uvedla některé možnosti vzájemné spolupráce.

Úvodní blok fóra zakončilo vystoupení prezidenta Česko-Ghanské obchodní komory, pana Michaela Kublenu, který zmínil, že komora je připravena pomoci českým exportérům konzultačními, marketingovými a poradenskými službami při vstupu na ghanský trh.

podpis dohody MZE Ghany a Knights

Podpis dohody MZE Ghany a Knights

Vyvrcholením tohoto fóra byl pak podpis dohody o nákupu zemědělské techniky mezi ministerstvem zemědělství Ghany a společností Knights a.s., zastoupenou jejím majitelem Dr.Karlem Laryea. Jedná se o nákup stovek malotraktorů a příslušenství od společností AGROSERVIS PAVEL ŠÁLEK s.r.o. a VARI, a.s.. Kontrakt v hodnotě 20 mil. EUR, který navazuje na dodávky traktorů z let 2005–2007 a 2010–2016, je dalším krokem ministra zemědělství Ghany dovézt zemědělskou techniku z České republiky v objemu až 200 mil. EUR.

pracovní oběd ministra a Mendel University

Pracovní oběd ministra a Mendel University

Po business fóru se ministr Akoto zúčastnil pracovního oběda s představiteli Mendelovy University, kde v současnosti studuje více než 300 studentů z Ghany. Prorektor Samuel Antwi Darkwah, Ph.D., děkani doc.Ing.Pavel Žufan, Ph.D a Ing.Jiří Schneider, Ph.D. a proděkan Ing.Daniel Falta, Ph.D. prezentovali dosavadní zkušenosti s výukou studentů z Ghany, upozornili na disproporci mezi zájmem dalších studentů o studium v České republice a kapacitou vízového úseku české ambasády v Akkře a dotázali se na možnosti uplatnění ghanských absolventů po návratu do Ghany. Ministr Akoto ocenil dosavadní úsilí zástupců Mendelovy Univerzity při vzdělávání studentů zemědělského zaměření, protože odborníky do zemědělství, Ghana v rámci restrukturalizace celého hospodářského sektoru, naléhavě potřebuje.

Ministr Ghany Akoto a ministr ČR Jilek na Techagro 2018

Ministr Ghany Akoto a ministr ČR Jilek na Techagro 2018

Odpolední program ministra Akoto společně s ministrem Milkem byl věnován prohlídce veletrhu TECHAGRO a návštěvě vybraných expozic. Ministra Akoto zajímala především zemědělská technika a nejnovější technologie věnované obdělávání půdy. Prohlídka veletrhu byla zakončena účastí na slavnostním ocenění nejlepších vystavovatelů a večerním banketu pro všechny účastníky.

Pondělní program delegace, dne 9. dubna 2018, byl zahájen návštěvou mlýna na pšeničnou mouku společnosti Prokop Technology s.r.o.. Návštěva byla připravena s cílem ukázat technologii zpracování pšeničných zrn, která by mohla být v Ghaně použita při produkci balené rýže.  

návštěva společnosti Prokop Technology s.r.o

Návštěva společnosti Prokop Technology s.r.o

Dalším bodem programu pak byla návštěva společnosti AGROSERVIS PAVEL ŠÁLEK s.r.o.,která bude dodávat malotraktory Cabrio Compact a Agromehanika v rámci kontraktu podepsaného předchozího dne.  Ministr se zajímal o kontrolu kvality výroby, o dodávky příslušenství a náhradních dílů a také o záruční a pozáruční servis v Ghaně. Následně si také vyzkoušel jízdu na obou traktorech.

Ministr Akoto testuje traktor Cabrio u společnosti Šálek s.r.o

Ministr Akoto testuje traktor Cabrio u společnosti Šálek s.r.o

Odpolední program ministra bohužel zkomplikovala dopravní situace v okolí Brna, která neumožnila absolvovat prohlídku referenčního závodu společnosti BAUER TECHNICS a.s. na produkci drůbežího masa. Tato společnost společně s firmou Knights a.s. pracuje na pilotním projektu produkce a zpracování drůbežího masa v Ghaně o což má ministr zemědělství Akoto eminentní zájem. V případě úspěšné realizace projektu by bylo vytvořeno více než 800 pracovních míst.

setkání se studenty Mendelovy University

Setkání se studenty Mendelovy University

Pondělní program zakončila delegace setkáním se studenty a absolventy Mendelovy Univerzity v Brně. Ministr Akoto prezentoval studentům následující záměry ministerstva zemědělství Ghany pro nejbližší období:

  • zlepšit produktivitu – upozornil, že Ghana prochází obdobím industrializace hospodářství, potřebuje diverzifikovat zemědělskou výrobu a připravuje dotační programy pro zemědělce.
  • používat kvalitní osiva – informoval, že v Ghaně jsou k dispozici mnohem kvalitnější semena kukuřice s pětinásobnou výnosností oproti stávajícím semenům, nicméně zemědělci dál používají „nevýhodné“ osivo.
  • využívat dotační programy – zdůraznil, že současná vláda podporuje mechanizaci zemědělství dotačním programem až do výše 50% nákladů na nákup potřebné mechanizace a zbývajících 50% může být spláceno ze zisku za úrodu.
  • podporovat zemědělskou výrobu ve všech oblastech země – informoval o zaměstnání více než 2500 zemědělských konzultantů do poboček ministerstva zemědělství ve všech oblastech země, aby pomohli místním zemědělcům dosáhnout na dotace, půjčky, pronájmy a řešili jejich problémy a požadavky.
  • zlepšit infrastrukturu – prezentoval záměr vlády investovat 100 mil.USD do pozemní infrastruktury k zajištění lepšího přístupu k centrům zemědělské výroby
  • osadit zemědělskou plochu dalšími plodinami – sdělil, že v příštím roce chce vláda osadit kaučukovníky, Shea oříšky a dalšími plodiny téměř stejnou plochu, která je nyní osazena kakaovníky, tak aby diverzifikovali zemědělskou produkci
setkání se studenty Mendelovy University

Setkání se studenty Mendelovy University

Závěrem ministr vybídl studenty, aby se po návratu ze studií zapojili do výše uvedených aktivit, vytvořili vzdělanou obchodní třídu v zemědělském sektoru, uplatnili své poznatky a pomohli aplikovat nové technologie, se kterými se během studí, seznámili. Následovala více než hodinová diskuze o problémech studentů během studia i při hledání uplatnění po návratu.

V nočních hodinách absolvovala delegace volný program návštěvou vinného sklípku v Pavlově.

setkání ve sklípku

Setkání ve sklípku

V úterý 10.dubna 2018 absolvovala celá delegace společně s podnikateli zpáteční cestu, kdy byly v plánu dvě návštěvy zemědělských podniků. V dopoledních hodinách byla zorganizována prohlídka a krátká prezentace ve společnosti VVS VERMĚŘOVICE s.r.o., tradičního českého výrobce minerálních krmných směsí a premixů pro výživu mléčného a masného dobytka, spárkaté zvěře, koní a domácích mazlíčků. Ministra Akoto zajímala hlavně otázka produkce krmných směsí pro drůbež a možnost produkovat krmné směsi přímo v Ghaně. Další jednání o tomto tématu, bylo dohodnuto přímo v Ghaně na ministerstvu zemědělství.

prohlídka společnosti VVS Verměřovice

Prohlídka společnosti VVS Verměřovice

Druhá zastávka byla ve společnosti Vari, a.s. která bude dodávat jednoosé traktory a příslušenství v rámci výše zmíněného podepsaného kontraktu. Ministr společně s celou delegací absolvoval prohlídku celého výrobního areálu a podobně jako u společnosti Agroservis Šálek ho zajímal hlavně záruční a pozáruční servis, dodávka náhradních dílů a školení.

prezentace techniky u společnosti Vari, a.s.

Prezentace techniky u společnosti Vari, a.s.

Pro ministra a jeho delegaci pak společnost Vari uspořádala krátkou ukázku svých produktů a souvisejících příslušenství včetně demonstrace práce s těmito zařízeními. Ministr ocenil snadnost obsluhy s touto technikou a nastínil záměr vyrábět tyto malotraktory přímo v Ghaně, v první fázi formou SKD (semi knocked down) a následně použitím vlastních zdrojů. Tento záměr bude předmětem dalšího jednání společně se zástupci České Exportní Banky, která by měla celý záměr profinancovat.

Program celé mise byl zakončen recepcí pořádanou ghanskou velvyslankyní v Praze paní Virginií Hesse na své rezidenci, kde byla celá mise zhodnocena, byla oceněna spoluúčast zástupců české ambasády v Ghaně a vytýčily se úkoly a cíle pro nejbližší období. Ministr Akoto za celou misi vřelei poděkoval a ujistil, že je to teprve začátek rozsáhlé vzájemné spolupráce.  

Vzhledem k podepsanému kontraktu v řádu miliónů EUR, záměru ministerstva zemědělství Ghany navýšit dodávky zemědělské techniky až do výše 200 mil. EUR, díky dalším rozpracovaným zemědělským projektům, lze jednoznačně tvrdit, že mise svůj účel splnila a je nutné v podobných akcích pokračovat a to i pro další sektory ghanského hospodářství.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek