Příležitost pro české firmy: velká turecká města se chtějí vyrovnat standardu EU

4. 6. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Díky populačnímu růstu a třem milionům syrských uprchlíků je v Turecku stále velká potřeba bytů a civilní infrastruktury.

Dnes už bezmála osmdesátimilionové Turecko prošlo v poslední dekádě a půl velmi silným ekonomickým a infrastrukturním rozvojem, který byl založen mimo jiné na velkém přílivu investic. Přes aktuální politické a bezpečnostní problémy, které ovlivňují i ekonomiku, zůstává pro nás nejbližším velkým mimoevropským rozvíjejícím se trhem, který je již více než třicet let propojen celní unií s EU. Ta výrazně usnadňuje obchod se zeměmi EU, kam Turecko vyváží přes 40 procent svého zboží. Kromě nulových či nízkých tarifních bariér pro průmyslové zboží usnadňuje vstup na trh i uznávání většiny evropských certifikací.

Nikoho by proto nemělo příliš překvapit, že Turecko je po USA a Rusku třetím největším exportním trhem pro české firmy mimo země EU. Objem vývozů překonal v loňském roce 50 miliard a stabilně roste tempem přes 10 procent ročně. Obchodní přebytek dosáhl loni 18 miliard korun a je dán jak šíří vyváženého zboží, tak i jeho často vyšší přidanou hodnotou.

Kromě vývozu aut (jen Škoda Auto jich loni v Turecku prodala přes 25 tisíc) a součástek pro místní silný automobilový průmysl, který loni tvořil asi 37 % českých vývozů, se tradičně uplatňuje i další dopravní a energetické strojírenství a široká škála spotřebního zboží.

Dvacítka měst velkých jako Praha

Poptávka po českém zboží vyplývá také z rychlé urbanizace Turecka. V zemi je dvacítka měst s populací přes milion obyvatel, která se infrastrukturou chtějí vyrovnat zemím Evropské unie. Například město Konya a brzy i Eskišehir se mohou pochlubit nejmodernějšími tramvajemi české výroby. Inteligentní řízení městské dopravy v Izmiru, realizované českým konsorciem AŽD Praha a Cross Zlín, se může stát vzorem pro modernizaci ve zbytku země i v širokém regionu. Na trhu jsou díky růstu privátního zdravotnického sektoru také silně zastoupeni přední čeští výrobci zdravotnických potřeb a zboží.

Velkou položku českého vývozu tvoří zařízení a materiál využitelný ve stavebním sektoru. Díky populačnímu růstu a třem milionům syrských uprchlíků existuje v Turecku stále velká potřeba bytů a civilní infrastruktury.

Ostatně turečtí stavební kontraktoři jsou agilní po celém světě. Nové čtvrtě vybudovali nejen v Moskvě, Petrohradě, ale i v metropolích zemí Zálivu a Střední Asie a po Číně jsou světově druhým největším stavebním kontraktorem. Pokud si český dodavatel najde většího tureckého odběratele v tomto segmentu a osvědčí se mu, má šanci, že jeho výrobky budou využity i v jiných zemích.

Zájem o strojírenské technologie

Turecko má vysoké ambice rozvíjet domácí technologickou a strojírenskou produkci, což vytváří stále větší konkurenci evropským dovozcům. Růst tureckého dopravního a obranného průmyslu nabízí ale také příležitosti, například českým výrobcům high-tech strojírenských technologií, které patří ke světové špičce.

Turecké dopravní strojírenství a obranný průmysl vyrábí stále více produktů s vyšší přidanou hodnotou, u nichž je potřeba využít špičkové stroje s maximální přesností. Obdobné platí i pro oblast důlní bezpečnosti a technologií, kde jsou české firmy silně zastoupené a mají co nabídnout s ohledem na postupné zvyšování bezpečnostních a technických standardů tureckých dolů.

Tragická důlní neštěstí, jako to v květnu 2015 v Somě, kde zahynulo 301 horníků, volají po zvýšení bezpečnostních standardů a investic. V této oblasti se česko-turecká expertní spolupráce a firemní kontakty i s podporou českého zastoupení v Turecku dobře rozvíjí.

Jako každý trh i Turecko má spoustu místních specifik, která kromě lokálních potřeb vyplývají mimo jiné ze státní či daňové regulace. Vysoké zdanění alkoholu (vedle DPH i spotřební daň ve výši 63 procent) příliš nepřeje dovozcům piva. Na druhou stranu čeští chovatelé skotu, který je zde vysoce ceněn pro svou kvalitu, loni vyvezli dobytek za téměř miliardu korun. Díky snaze rozšířit a zlepšit domácí chov existuje prostor také mimo jiné pro krmné směsi, vakcinace a léčiva pro hospodářská zvířata.

Lednové podnikatelské mise v rámci návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky se účastnilo patnáct českých firem a zájem tureckých partnerů byl zejména v uvedených oblastech značný. Z turecké strany existuje zájem o export tradičních a kvalitních místních zemědělských komodit, jako jsou ovoce, zelenina, sušené plody a oříšky a nověji také ryby a mořské plody.

Na co si dát pozor?

Současný politický vývoj v Turecku a zhoršená bezpečnostní situace vyvolávají některé otazníky. V jejím důsledku se výrazně snížil nejen turismus, ale i příliv přímých zahraničních investic. Ty dosáhly úrovně pouhých 48 procent oproti roku 2015.

Jedním z rostoucích problémů turecké ekonomiky je relativně vysoká míra zadlužení privátního sektoru (212 mld. USD) a vysoká závislost na zahraničním financování. Schodek obchodní bilance se doposud celkem dařilo vyrovnávat díky investicím a příjmům z turismu. Kvůli současným globálním trendům a také domácím politickým a bezpečnostním problémům se turecká lira stala v posledních měsících nejrychleji oslabující měnou tzv. emerging markets, což má negativní dopady na takto exponovaný firemní sektor.

Turecká lira ztratila až 28 procent své hodnoty vůči dolaru a výrazně oslabila i vůči euru. Mezinárodní ratingové agentury (jako poslední Fitch v lednu) snížily rating Turecka do spekulativního pásma, což vede k odlivu portfoliových investic. Hospodářský růst v roce 2016 dosáhl slušných tří procent, nicméně ve 3. čtvrtletí 2016 růst HDP poprvé po sedmi letech kvartálně poklesl.

Nejvýrazněji v sektoru služeb (pokles turismu kvůli bezpečnostním obavám) a zemědělství, které bylo negativně ovlivněno zákazem vývozů do Ruska a poklesem na blízkovýchodních trzích. Již zmiňovaný stavební sektor naopak stále roste. Tento vývoj a zejména oslabení hodnoty turecké liry pochopitelně nehrají ve prospěch českých vývozců. Oslabení hodnoty měny může v některých segmentech napomoci v konkurenci s obecně stále dražším, ale někdy více „značkově“ vnímaným a zavedeným zbožím ze západní Evropy.

Jak si vybrat obchodního partnera

Jako na mnoha mimoevropských trzích je i v Turecku důležitá „due diligence“ při hledání vhodného obchodního partnera, s nímž je nanejvýš žádoucí se vždy dobře seznámit osobně. Asistenci při základním ověřování byznys partnerů a vyhledávání a navazování pracovních kontaktů poskytuje jak zastupitelský úřad v Ankaře a Istanbulu, tak i dlouhodobě úspěšně fungující kancelář CzechTradu, která také organizuje účast českých firem na veletrzích v Istanbulu. Mnohé z místních veletrhů a firem mají široký regionální význam a přesah do oblasti Blízkého východu, Střední Asie a Kavkazu.

V osobním a obchodním styku v Turecku snad ještě více než jinde platí zásada „respektovat a být respektován“. Turci jsou obecně svou povahou otevření, zdvořilí a pohostinní lidé, kteří jsou hrdí na svou zemi, byť její vnitřní vývoj a historii mohou vnímat až protikladně. Turecký partner je připraven do seriózních jednání investovat svůj čas a energii a stejné nasazení očekává i od vás. Turci vás chtějí při jednání dobře poznat. Proto jsou preferována osobní setkání a součástí jednání jsou i témata týkající se rodiny nebo v Turecku velmi populárního fotbalu.

S ohledem na současnou vysokou politickou polarizaci v zemi se raději vyhýbejte politicky nebo nábožensky citlivým tématům, a to do té doby, dokud vašeho partnera důvěrněji nepoznáte. Zlaté pravidlo „do not mix business with pleasure“ by při platebním zajištění obchodu nicméně mělo platit i v případě stálých a důvěrně známých obchodních partnerů. Turecko i navzdory svým aktuálním problémům zůstává obchodně zajímavou zemí. Svým návštěvníkům nabízí nové zkušenosti, poznání a v neposlední řadě kulturní obohacení a kulinářské zážitky.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor článku: Erik Siegel, obchodní rada v Turecku. Úvodní fotografie: Škoda Transportation.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek