Příležitost pro české startupy – Oslo Innovation Week 2019 v Norsku

1. 7. 2019 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech od 23. do 27. září 2019 proběhne v pořadí již 10. ročník akce Oslo Innovation Week (OIW2019) s cílem propojit subjekty ze soukromého i veřejného sektoru při hledání řešení současných globálních výzev. Letošní ročník OIW2019 s názvem „Explorers“ do Oslo přivede až 11 000 startupů, investorů, zástupců nadnárodních firem a expertů v oblasti technologií z celého světa.

Více než 50 tematických akcí, které se během týdne v Oslo odehrají, bude zastřešovat zhruba 150 partnerských subjektů. Jedním z vrcholů celé akce bude prezentace stovky startupů před porotou a investory, tzv. „OIW 100 Pitches“. Na této platformě budou moci jednotlivé účastnící se subjekty prezentovat konkrétní komerčně využitelná řešení pro plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Hlavní cenou pro vítěze bude 300.000 norských korun.

Oslo Innovation Week 2019 má poskytnout prostor subjektům, které skrze technologie a inovace mohou nabídnout komerčně využitelná nová řešení pro aktuální světové výzvy. Smyslem je nalézt udržitelná řešení a prostřednictvím spolupráce je za pomoci investorů realizovat.

Celá akce bude tematicky rozdělena do pěti hlavních okruhů: Budoucnost práce, Města, Podnikání a startupy, Kvalita života a Prozkoumej Oslo. V rámci těchto tematických okruhů budou probíhat jednotlivé akce s tím, že vše bude směřovat k zastřešujícímu konceptu průzkumníka či badatele (Explorer). Tím má být kdokoliv, kdo přispívá k hledání řešení současných socioekonomických problémů a tím dále posouvá hranice lidských schopností.

Vedle seminářů, workshopů, přednášek a společenských akcí, které v rámci OIW 2019 proběhnou, by případným účastníkům ze strany českých startupů neměla uniknout příležitost prezentovat se během akce „OIW 100 Pitches“.

Půjde v pořadí o pátou edici klání startupů, kdy se před investory a porotou složenou ze zástupců podnikatelů, expertů na inovace, investorů a manažerů velkých společností lze utkat o hlavní cenu sponzora (DNB NXT) v podobě 300 000 norských korun, včetně souvisejících poradenských služeb s umístěním vítězného produktu na trh. Pro všechny ostatní půjde minimálně o možnost představit vlastní startup před největší skupinou investorů v Oslo a setkat se s klíčovými osobnostmi severského ekosystému začínajících firem.

Přihlášky do OIW 100 Pitches lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře do nejpozději do 23. srpna 2019. Účast není nijak zpoplatněna. Kvalifikovat se mohou startupy, které (1) jsou ve fázi těsně před investicí, (2) dokáží svůj záměr/produkt/výrobek ztotožnit alespoň s jedním ze 17 rozvojových cílů OSN a (3) prezentovat se v anglickém jazyce.

Minulého ročníku OIW se zúčastnilo až 13.000 návštěvníků, z nich jedna třetina byla ze zahraničí. Během celé akce vystoupilo 384 hostů a povědomí o akci rozšiřovalo 728 článků v norských a 35 článků v mezinárodních médiích. Za účelem lepšího pochopení celé akce ze strany vystupujících a účastnících se subjektů organizátoři vytvořili „Manifest“, který v devíti bodech shrnuje hlavní principy a parametry OIW. Vítězem OIW 100 Pitches se stala norská firma Otovo zaměřená na využívání sluneční energie pro výrobu elektřiny.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko). Autor: Jakub Utěšený, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek