Příležitost zapojení do twinningového programu v Gruzii

11. 5. 2018 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Příležitost zapojení do twinningového programu v Gruzii Zastupitelský úřad České republiky v Tbilisi informoval o možnostech institucí ČS EU zapojit se do twinningového programu v Gruzii. DEU v Tbilisi na toto téma uspořádala seminář, v němž shrnula základní charakteristiku twinningu, změny oproti předchozím letům, podporované sektory, ale také např. nejčastější chyby v žádostech.

Na setkání DEU členským státům důrazně doporučovala nedělat přímý lobbing vůči přijímacím institucím, což může být důvodem pro zamítnutí žádosti. Další doporučení se týkalo počtu institucí členských států v realizačním konsorciu. Doporučená sestava konsorcia jsou dvě instituce a maximální počet zapojených institucí jsou tři. Konečně DEU zdůraznila, že výzvy na předkládání projektů neobsahují požadavky na metodologii, jelikož EU respektuje vlastní metodologii členských států pro danou oblast.

Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi je připraven poskytnout součinnost případným uchazečům. Zároveň přidává doporučení v případě utváření konsorcií volit takové partnerské země, které v Gruzii disponují rozvojovým diplomatem, pobočkou rozvojové agentury nebo se kterou existuje spolupráce v rámci ZRS ČR, tj. Německo, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek