Příležitosti pro výzkumnou spolupráci s USA v evropských projektech (Horizon 2020)

20. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Příležitosti pro výzkumnou spolupráci s USA v evropských projektech (Horizon 2020) Rámcový program podpory výzkumu a vývoje v EU (Horizon 2020) pokračuje v již zavedené tradici rozvoje spolupráce s USA. Cestovní mapa pro spolupráci EU – USA ve výzkumu prezentuje témata a projektové výzvy zvláště vybrané pro zapojení amerických výzkumných partnerů. V řadě z nich existuje potenciál pro české uchazeče z řad výzkumných organizací i inovativních podniků.

Spolupráce EU a USA, dvou partnerských celků, z nichž každý je svým významem pro internacionalizaci českého výzkumného prostoru nezastupitelný, tradičně probíhá ve třech základních modalitách. Jednak jsou široce koordinovány velké programové celky. To platí zejména pro oblast námořního a arktického výzkumu. Dále jsou vzájemně zpřístupňovány výzvy v programových nástrojích. To je případ především zdravotnického výzkumu. V neposlední řadě jsou potom koordinovány výzvy a konkrétní projektová témata poskytovatelů – partnerů na obou stranách Atlantiku, což je přístup volený především v dopravě.

Součástí celého úsilí o koordinovanou akci a spolupráci v tématech společného zájmu je také zakotvení preference pro zapojování amerických výzkumníků do některých témat v rámcovém programu Horizon 2020, do plánu výzev pro léta 2018–2020, který byl nedávno zveřejněn. Seznam zahrnuje celou škálu témat, především z oblastí dopravy, ICT, životního prostředí a přírodních hrozeb, nebo regulace ve zdravotnictví a nanotechnologiích. Úplný soupis naleznete v souboru ke stažení: Projekty určené ke spolupráci s US (XLSX, 12 KB).

Součástí politické debaty mezi EU a USA jsou také podmínky pro zapojování amerických institucí do evropských nástrojů podpory. Některé otázky zůstávají stále nedostatečně vyřešeny, a tak jsou americké instituce v řadě případů obezřetné, hledají alternativní formy spolupráce a přímo se nezapojují do konsorcií v Horizon 2020.

Této problematice se obsáhle věnoval projekt Bilat USA 4.0. Jeho příručku pro americké výzkumníky lze stáhnout zde: Příručka pro US partnery v H2020. Doporučujeme ji využívat a zejména s ní seznámit potenciální americké partnery hned v počátku jednání o spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek