Příležitosti v severním a západním Ontariu v Kanadě

7. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Příležitosti v severním a západním Ontariu v Kanadě I když je dominantním ekonomickým motorem celé provincie Ontario její hlavní město Toronto se svou bezmála osmimiliónovou aglomerací, další části provincie nabízejí velmi zajímavé příležitosti a často s menší konkurencí. České společnosti v těchto regionech mohou využít nižších nákladů vstupu na trh a výhody spojené s regionálně silnými sektory.

Severní Ontario, region, který je čtrnáctkrát větší než Česká republika, ale pouze se zhruba s milionem obyvatel, může být zajímavou alternativou pro projekty využívající silných stránek teritoria, především pak v hlavních hospodářských centrech regionu, městech Thunder Bay, Sault St. Marie a Sudbury. Hospodářství a s tím související obchodní příležitosti celého regionu jsou i přes jistou diverzifikaci do značné míry spojeny se surovinami a jejich zpracováním – jde jak o těžbu nerostů, tak o dřevařský průmysl či servisní průmysl pro těžaře (především ve městě Sudbury, které se označuje za „capital of mining“).

Region posiluje i v některých novějších odvětvích, například průmyslové výrobě (továrna společnosti Bombardier) či energetice (energetický klastr zaměřený na smart energy díky velmi levné energii). Pro případné zájemce, kteří mohou využít i blízkost amerických hranic a potažmo amerického trhu, pak místní organizace nabízejí poskytnutí širokého spektra služeb a podpory.

V západním Ontariu proběhly podobně zaměřené schůzky ve městech London a Windsor, hlavních centrech regionu. Hospodářství obou měst a obchodní příležitosti jsou značně odlišné. London má velmi diverzifikovanou ekonomiku, kombinující lehký průmysl (automobily, aerospace, obranný průmysl), silné zemědělství a potravinářský průmysl (označení „kuchyně Ontaria“ nenese náhodou), life sciences a vzdělávání, těžící z toho, že město je sídlem Western Ontario University.

Město Windsor, ležící přímo na hranicích se Spojenými státy, přes řeku od metropole Michaganu, Detroitu, je velmi těsně provázáno s americkou ekonomikou (denní objem obchodu procházející přes Windsor je cca 500 milionů dolarů) a je zaměřené na automobily a dodávky pro automobilový průmysl, které hospodářství dominují. Windsor se snaží posílit i další sektory ekonomiky, především prostřednictvím spolupráce s univerzitou a zaměřením na odvětví, jako je autonomní řízení a nové technologie spojené s automobilovým průmyslem.

Západní Ontario tak nabízí zajímavé příležitosti a podmínky především ve zpracovatelském průmyslu, automobilovém průmyslu a potravinářství, přičemž v těchto oborech je i sídlem mnoha evropských investorů, kteří využívají blízkosti amerického trhu, jemuž nahrává i dokončení jednání o USMCA.

Generální konzul ČR v Torontu Ivan Počuch, který  zmíněná hospodářská centra severního a západního Ontaria navštívil v průběhu října a sešel se zástupci municipalit pověřených ekonomickým rozvojem, hospodářských komor a federálních agentur, které mají v působnosti podporu rozvoje severního Ontaria, potvrzuje tyto závěry: „Toronto a jeho metropolitní oblast jsou sice hlavním hospodářským centrem Kanady, ale s tím je spojené i nesmírně konkurenční prostředí. Často mohou jiné části Ontaria nabídnout perspektivní, méně obvyklé  a mnohdy i dostupnější příležitosti pro české společnosti, jak v oblasti obchodu, tak v oblasti investic. Disponujeme zde navíc sítí kontaktů, které mohou české společnosti využít.“

Generální konzulát ČR v Torontu zájemcům o obchodní a investiční příležitosti v regionu severního a západního Ontaria rád poskytne další informace (commerce_toronto@mzv.cz).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autor: David Müller, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek