Program B2B přinesl do Etiopie inovace a úspěch na nejvyšších místech

11. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

České firmy dodávají do Etiopie know‑how, pomáhají řešit rozvojové problémy a zároveň mají příležitost se na místním trhu etablovat.

Během letošní květnové mise v Etiopii zaznamenala delegace České rozvojové agentury zájem o své aktivity z nejvyšších míst. O projekt, který podpořil mj. lisování tabletek z usušených listů moringy („Využití ekonomického a sociálního potenciálu superpotraviny moringa z Etiopie“), projevila zájem sama první dáma této země Roman Tesfayeová.

Pro Etiopany je moringa zázračný léčivý strom, protože je mimořádně nutričně hodnotná. Drsné podmínky jako nadmořská výška a extrémní sucho donutily moringu zadržovat v sobě co možná nejvíce živin, aby v náročném prostředí mohla přežít.

Výroba v ČR probíhá díky odkupu listů od etiopských pěstitelek (svépomocné kooperativy sedmnácti žen) a byla podpořena dotací z programu B2B České rozvojové agentury.

„Program B2B se rozběhl naplno v roce 2015 a jen tento rok nalákal 66 nových podnikatelských subjektů, které si zažádaly o dotaci. Je určen především malým a středním podnikům, které chtějí proniknout na rozvojové trhy. Podmínkou je, že nejde jen o byznys – podnikatelský záměr musí mít rozvojový dopad. Soukromý sektor v rozvojové spolupráci má klíčovou úlohu pro přenos inovací a technologií, vytváří také pracovní místa, dodržuje mezinárodní standardy, a přispívá tak k udržitelnému rozvoji.

Česká rozvojová agentura dotacemi B2B podporuje vytváření podnikatelských partnerství (např. zakládání joint venture), zakládání dceřiných poboček, ve fázi přípravy je to vypracování podnikatelského plánu nebo studie proveditelnosti,“ říká Barbora Latečková z České rozvojové agentury.

V roce 2015 agentura také podpořila vypracování studie proveditelnosti s názvem „Proveditelnost využití technologického souboru pro identifikaci a ocenění mělké podzemní vody pro umělé zavlažování rodinných farem v Etiopii“. Na základě studie získal letos její realizátor, firma Aquatest a.s., velkou zakázku z veřejného rozpočtu Etiopie (de facto finanční prostředky od Světové banky). Aquatest a.s. působí v zemi dlouhodobě a má zde i svou dceřinou firmu AquaCon Engineering plc. Ukazuje se, že pro úspěch na daném trhu je přítomnost na místě nezbytná.

„Program B2B se rozběhnul naplno v roce 2015. Je určen především malým a středním podnikům, které chtějí proniknout na rozvojové trhy. Podmínkou je, že nejde jen o byznys – podnikatelský záměr musí mít rozvojový dopad.“

Aquatest se zaměřil na identifikaci a ocenění zásob mělké podzemní vody pro umělé zavlažování rodinných farem v jižní části Etiopie (regiony Oromia a Jižní národy a lidé). Pilotní území o rozloze celkem 22 000 km2 bylo zvolené etiopskou Zemědělskou transformační agenturou (ATA) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. ATA předpokládá, že v budoucnu bude možno přeměnit více než 600 tisíc rodinných farem na zemědělské podniky, zvýšit rodinné příjmy a tím zajistit potravinovou bezpečnost pro cca pět milionů Etiopanů.

Etiopie je postihována častým suchem, které v minulosti vedlo ke hladomorům. Větší potravinová bezpečnost a přístup k vodě pro zavlažování je zde zásadním rozvojovým problémem, který je možné řešit pouze postupnou transformací současné zemědělské praxe na moderně fungující zemědělskou výrobu.

Posledním projektem, který zaujal i UNICEF svým rozvojovým dopadem, byl projekt firmy Hrdlička s názvem „Studie proveditelnosti plošného rozšíření Water Report v Etiopii a integrace státních úřadů Water Office“. Za určitých podmínek bude možné tento projekt replikovat i v dalších oblastech Regionu jižních národů, národností a lidu Etiopie. Firma Hrdlička na něm úzce spolupracovala s neziskovou organizací Člověk v tísni.

Princip je jednoduchý – místní družstva spravující vrty s pitnou vodou mohou pomocí mobilní SMS zaslat kód pro typ poruchy vrtu přímo na místní vodohospodářský úřad. Vše se ukládá na cloudovém serveru. Úřad pak má k dispozici nejen statistiku, ale může také rychleji reagovat podle typu závady. České firmy tak přinášejí do Etiopie inovace i know‑how, pomáhají řešit rozvojové problémy a zároveň mají příležitost se na místním trhu etablovat.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor: Filip Šebek, Česká rozvojová agentura.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek