Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? zahájil svou letošní sérii v Plzni

10. 2. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? zahájil svou letošní sérii v Plzni Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery ve Vědeckotechnickém parku Plzeň uspořádalo první letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, jejímž cílem bylo diskutovat nad společenskými a ekonomickými důsledky Průmyslu 4.0 v českém firemním prostředí.

Účelem akce bylo jednak rozšířit novinky o dění na národní i evropské úrovni a na druhé straně od zúčastněných firem a institucí získat informace o nových počinech realizovaných v uplynulém roce v Plzeňském regionu. Na rozdíl od loňské série se ta letošní zaměřuje více, než na technologie samotné, na jejich dopad do firemní kultury, práce s lidskými zdroji a na podstatné bezpečnostní a právní konotace.

V prvním bloku zaměřeném na novinky v Průmyslu 4.0 v národním i evropském kontextu pak prezentoval Roman Holý, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0 informace k zahájení činnosti Národního centra Průmyslu 4.0, testbedu při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a plány na konzultační podporu pro digitální transformaci firem.

S informacemi o zřízení Platformy CEEInno jako komunikačního uzlu a východiska pro mapování digitálních iniciativ a aktivit v ČR a blízkém okolí a sítě Digitálních Inovačních Hubů v ČR jej pak doplnila Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno.

Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR následně ve svém úvodním slovu k hlavnímu tématu akce poznamenal: „Je potřeba neustále o tématu Průmysl 4.0 s českými firmami diskutovat, protože se stále setkáváme se zplošťováním tématu a jeho redukci jen na technologie. Ostatní konotace jsou však důležitější a přinášejí do firem i společnosti obrovské změny, o nichž je třeba komunikovat a vyměňovat si pohledy na ně. Proto jsou podobné akce, jako byla ta dnešní v Plzni, velmi důležité.“

V programovém bloku věnovaném tématu Lidé pro novou éru, který analyzoval změny v profesních kvalifikacích, struktuře vzdělanosti, ale i zvyšující se nároky na flexibilitu a učenlivost nových digitálních zaměstnanců, vystoupili děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Milan Edl, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek a Martin Junek ze společnosti MBTech Bohemia.

Přednášející se shodli na tom, že není možné očekávat, že by se vzdělávací systém mohl natolik přizpůsobit reálným potřebám trhu práce, aby se absolventi škol nemusel v praxi dále vzdělávat. Současně se shodli na tom, že v pracovním procesu jsou v současné době nejvíce ceněnými vlastnostmi zaměstnanců flexibilita a ochota se neustále učit novým věcem, které v kombinaci se setem základních technických dovedností zaměstnance tvoří optimální mix pro jeho širokou uplatnitelnost.

„Lze mluvit o změnách celé společnosti, resp. změně paradigmat, která dosud platila a najednou neexistují. Žádný z oborů již nezůstává jako dřív, je třeba multidisciplinarity, komplexního pohledu a přesahu do jiných oborů. Ale na druhé straně nesmíme ztratit specializované odborníky. Na naší univerzitě tak připravujeme absolventy pro obory, které ještě neexistují,“ řekl k tématu Milan Edl ze Západočeské univerzity v Plzni.

„Firmy si musejí udělat samy jasno v tom, jakou kvalifikaci od svých zaměstnanců vlastně požadují a vznést tyto požadavky na školy. Bez úzké spolupráce s průmyslem není možné tyto potřeby identifikovat a studentům dále indikovat perspektivní zaměření,“ upozornil Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Není zcela nutné, aby se skokově zvyšovala kvalifikace absolventů, ale zejména, aby pracovníci byli po celý svůj profesní život ochotni se dále učit a být flexibilní. Současně musí být schopni přizpůsobit své dovednosti novým kvalifikačním potřebám. Právě flexibilita je však velkým problémem českých zaměstnanců,“ komentoval téma Martin Junek ze společnosti MBTech Bohemia.

V následujících dvou blocích vystoupili k tématům Management budoucnosti Daniel Choc ze společnosti AIMTEC, Ota Koukolík, ze společnosti Alfmeier Automotive CZ a Jiří Vacek, z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a dále k tématu Bezpečnostní úskalí digitalizace Martin Švejda z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Karel Polena z firmy OMEXOM GA Energo a Tereza Šamanová, tentokrát za Svaz průmyslu dopravy ČR a jeho projekt Akademie GDPR.

Projekt Kyberneticka revoluce CZ dnes v Plzni zahájil svou letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví dále v březnu České Budějovice, v dubnu Olomouc a Karlovy Vary, v květnu Brno a v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína.

Informace poskytnuta zájmovým sdružením právnických osob CzechInno.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek